Ľudovít Štúr vystúpil na Kriváň v roku 1841. Odvtedy sa začala rozvíjať tradícia národných výstupov na Kriváň. 

Kriváň/Snímka: pixabay

Krivonohý kráľ

Pri pomenovaní Kriváňa osobitnú úlohu zohrali ľudové povesti. Podľa jednej, keď na svete už bolo všetko stvorené, zletel anjel z neba, aby preskúmal, čo ešte treba ponaprávať. Ustatý dlhým namáhavým letom zosadol na najkrajšom mieste, na tatranských stráňach hore nad Liptovom. Bol neskorý večer, keď si očarený všetkou tou nádherou, čo ho obklopovala, uvedomil, že musí zase naspäť do neba. Vzlietol, ale za súmraku švihol krídlom po tmavom končiari a nakrivil mu štít. Odvtedy je Kriváň Kriváňom. Odvtedy mu v poézii prischol ozdobný prívlastok krivonohý kráľ.

Snímka: pixabay

Slovenský národný vrch

S myšlienkou organizovať národné výstupy na Kriváň prišiel slovenský spisovateľ a vydavateľ Gašpar Fejérpataky-Belopotocký. Ten spolu so svojimi šiestimi priateľmi vystúpil na vrchol Kriváňa už 24. septembra 1834. Svoje dojmy z výstupu opísal Belopotocký v almanachu Hronka v roku 1837 pod názvom Cesta na Kriváň Liptovský.

Naplno sa však tradícia národných výstupov začala rozvíjať od 16. augusta 1841. V tento deň zdolali Kriváň okrem Gašpara Fejérpataky-Belopotockého aj Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža, Samo Bohdan Hroboň a ďalší významní slovenskí národovci. Štúr opísal výstup aj v básni Ku Křiváni, ktorú vydal v roku 1842 v Hurbanovom almanachu Nitra.

Najkrajší vrch Tatier a symbol veľkosti tohto horstva

V básni Kriváň Ľudovít Štúr vyjadruje pocity, že tak ako tento vrchol sa dvíha do výšky, aj ľudia pod ním žijúci povznášajú svoje myšlienky k oblakom, ale hneď sa musia vrátiť k zemi, lebo si uvedomujú ťažké položenie národa a jeho žiaľ. Tak ako sú však silné a mohutné Tatry, takí sú aj ľudia pod nimi. Kriváň chápe ako symbol Slovanov. Sám seba s ním stotožňuje, musí byť pevný, vysoko v oblakoch a predsa pripútaný k zemi. Aj tak však dokáže preraziť všetky mraky nad slovenským národom. Pre Štúrovcov bol Kriváň najkrajším vrchom Tatier a bol pre nich symbol veľkosti tohto horstva.

Snímka: wikipédia/Jozef Božetech Klemens
Snímka: Mr.Slovak o.z.
Tabula na Kriváni pribudla v roku 1996/Snímka: goat.cz

Dokiaľ Kriváň stojí, žije i národ náš

„Dokiaľ Kriváň stojí, žije i národ náš:
Nič mu nevykoná nepriateľ, satanáš!
A ty, Kriváňu náš, vypni už raz hlavu!
Videls’ pohanenie – viď aj našu slávu!“

Rehor Uram Podtatranský – slovenský národný buditeľ, učiteľ, redaktor, spisovateľ, básnik, prozaik, dramatik, publicista, folklórista, prekladateľ a organista.

Rehor Uram Podtatranský/Snímka: archív múzea Janka Kráľa

Kriváň – Symbol slobody Slovenska

Snímka: FB/peter.karvas.16

© Mr. Slovak o.z.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *