Ľudomilnosť znamená humanisticky motivovanú dobročinnosť, dávanie peňazí, tovaru, času alebo úsilia na podporu všeobecne prospešného účelu, spravidla v dlhšom časovom horizonte a s jasne definovanými cieľmi. Vo všeobecnejšej polohe možno filantropiu pojať ako akýkoľvek altruistický počin, ktorý smeruje k podpore dobra alebo zlepšovaniu kvality života. Filantrop môže byť tiež označovaný ako ľudomil.

Snímka: mdb.com
  • 1. Najnižší stupienok dobročinnosti predstavuje stav, keď dávame neochotne.
  • 2. Na druhom najnižšom stupienku sa ocitneme vtedy, ak dávame radostne, no v nepomere s biedou osoby, ktorá sa ocitla v núdzi.
  • 3. Tretí najnižší stupeň znamená, že síce dávame radostne a aj dosť, ale len vtedy, ak nás o to niekto požiada.
  • 4. Štvrtý stupeň dosiahneme, ak dávame radostne, v dostatočnom množstve, bez požiadania, no svoj dar dávame rovno do rúk biedneho človeka, a môžeme mu tak spôsobiť pocit hanby.
  • 5. Piaty stupeň hovorí o dávaní bez toho, aby sme vedeli, komu bude náš dar na prospech, no obdarovaný bude vedieť, kto je jeho dobrodinec.
  • 6. Na šiestom stupni vieme len my, komu pomáhame, no človek v núdzi to nevie.
  • 7. Konečný siedmy stupienok popisuje stav, keď ani darca, ani obdarovaný o sebe nevedia.

Zdroj:  Maimonides

Snímka: Dreamstime

„Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu. (Milan Rúfus)

Zámer nezištného konania v prospech celku a jednoty je kráľ. Ide o to čo robíš, keď ťa nikto nevidí.

© Mr. Slovak o.z.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *