• 1. Jeden za všetkých, všetci za jedného.
  • 2. Čo zaseješ, to zožneš.
  • 3. Kto do teba kameňom, ty do neho pri prekročení všetkých medzí dvoma kameňmi.
  • 4. Boh – otec – stvoriteľ – univerzum – prvotný zdroj – supervedomie – energia tvorí jedno veľké vedomie spolu v súlade s prírodou.
  • 5. Správcovia – anjeli – polobohovia sú v službe a správe konkrétnych dimenzií a galaxií vrátane planét.
  • 6. Morálka je prepojená s dušou a telom a mravnosť je myseľ prepojená s duchom.
  • 7. Súlad duch – duša – telo tvorí jednotu a harmóniu ves-mír. Vše v míru. Všetko v mieri.
  • 8. Obchodovať znamená výmena energie krytá vypestovanou obživou a službou.
  • 9. Úrok je matkou zla.
  • 10. Človek nie je obeť a vinník, ale kvantová energetická bytosť so slobodnou vôľou a záznam jeho duše v univerze sa prenáša ďalej v jeho škole života.
Snímka: krasavica.info

„Zem je mojím telom, voda mojou krvou, vzduch je mojím dychom a oheň mojou dušou. Tak hlboko v zemi ako strom, tak vysoko v nebi ako strom, ide moja cesta…“

© Mr. Slovak o.z.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *