PREČO JE JÁNOŠÍK NÁRODNÝ HRDINA ĽUDU

Slovensko – Svetová krajina.

Pokračovať

Snímka: 24dnes.sk

Prečo je Jánošík národný hrdina ľudu

Juraj Jánošík je symbolom vzdoru Slovákov proti útlaku. Legenda, ktorá nikdy nezomiera. Jeho duch stále žije. Kto by nepoznal Jánošíka a jeho životné krédo zaviesť do sveta plného nespravodlivosti aspoň kúsok dobrého úmyslu. Jánošíka nemôžete zabiť. Jánošík je sloboda a sloboda je večná.

Terchová

Terchová je obec priamo susediaca so Zázrivou. Je typickou kopaničiarskou obcou s veľkým počtom osád roztrúsených po priľahlých kopcoch a údoliach. Je úzko spájaná s ľudovými tradíciami, ľudovou hudbou a turistikou. Táto severoslovenská obec, nachádzajúca sa v okrese Žilina, je zaujímavá nielen krásou okolitej prírody. Terchová je rodiskom slovenskej legendy a ľudového hrdinu Juraja Jánošíka. Od začiatku 60. rokov sa v Terchovej každý rok koná kultúrny festival Jánošíkove dni. Z podujatí sú známe napríklad Cyrilometodské dni, Budzogáň, Deň sv. Huberta a ďalšie. Terchovská muzika je od roku 2013 na zozname svetového ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

Snímka: krasaslovenska.sk

Pamätník Juraja Jánošíka v Terchovej/snímka: beautifulslovakia.sk

Legenda Juraj Jánošik

Príbeh legendárneho terchovského zbojníka Juraja Jánošíka pozná každý Slovák. Príbeh terchovského zbojníka prežil v ľudovej tvorbe v podobe povestí, rozprávok a piesní. Ujali sa ho aj básnici, spisovatelia a ďalší umelci. Mladík z gazdovskej rodiny sa pridal k vojsku Františka Rákocziho, potom skončil v cisárskej armáde. Vykúpil ho otec, Jánošík sa vrátil domov a stal sa zbojníkom. V zbojníckej družine si vybojoval miesto na jej čele a zbíjal. Chytili ho, mučili, odsúdili a popravili obesením na hák. Podľa legiend bohatým bral a chudobným dával. Juraj Jánošík bol pokrstený 25. januára 1688, záznam o tom sa nachádza vo varínskej matrike, presný dátum jeho narodenia informačné zdroje neuvádzajú. Aj keď je s jeho menom spojená najmä Terchová, kde sa narodil, zviazané s ním sú aj ďalšie dve dediny na juhu stredného Slovenska – Klenovec a Kokava nad Rimavicou. Sú to miesta, kam sa vraj rád vracal a pred svojím dolapením asi aj nejaký čas skrýval. 25-ročného Jánošíka súdili v Liptovskom Mikuláši, tam ho aj 17. marca 1713 obesili (ako deň úmrtia sa uvádza aj 18. marec).

Rozdiel medzi obyčajným lupičom a zbojníkom

Rozdiel medzi obyčajným lupičom a zbojníkom popisuje v knihe angl. bádateľ Eric J. Hobsbawm a tiež nem. historik Carsten Küther. Z ich popisu vyplýva, že Juraj Jánošík bol typickým príkladom sociálneho zbojníka, ktorý nemal ďaleko od ľudového podania, podľa ktorého zbíjal bohatých, aby obdarúval poddaných.

,,Za zbojníctvo možno považovať iba takú zbojnícku činnosť, ktorá bola dedinským spoločenstvom schvaľovaná a považovaná za oprávnenú formu odporu,, … ,,Zbojník pochádza priamo spomedzi dedinčanov a naďalej zostáva členom vidieckej spoločnosti, ktorá ho podľa možností kryje a chráni, kým kriminálny lupič pochádza z ľudí stojacich na okraji spoločnosti, najčastejšie tulákov alebo príslušníkov tzv. nepočestných povolaní.,, (historik Adam Votruba)

Snímka: TV Barrandov

Národný hrdina Juraj Jánošík/snímka: napalete.sk

Hore hlavy!

,,Hlavy hore bedač, nám patrí život, raz aj šibenice rozkvitnú!“ 
25. január 1688, Terchová – z. 17. marec 1713, Liptovský Mikuláš, povesený za ľavé rebro na hák.

Tajná komunikácia slovenského ľudu

Geniálne pastierske biče boli predchodcami mobilov. Bačovia mali naučené signály, ktorými komunikovali. Bol to oficiálny signálny nástroj, ktorý sa využíval na dávanie signálov. Pastiersky bič je vlastne prvý mobil. Kedysi, keď neboli telefóny, sa korbáče používali na salašoch. Bača hneď neutekal do dediny, aby oznámil, že sú hotové syry a žinčica. Bačovia mali svoje signály, zaplieskali a ľudia už vedeli. Alebo bičom oznamovali, že sa stalo nešťastie a treba prísť pomôcť.

Snímka: Karol Plicka

Jánošík I, II 1962

Slovensko – svetová krajina s 250 000 rokmi histórie