O nás

Vyvíjame pre vás marketingovú koncepciu a ideu Slovenska. Vraciame sa k podstate podstaty, k nášmu DNA, koreňom ducha slovanského a prinavraciame Vám tak identitu Slovenska ako spoločenstvu slnečnému, vznešenému, hrdému, kultivovanému a kultúrnemu, ktoré tisícročia duchovne spojení s prírodou, kultúrou a tvorivosťou, bolo vzorom pre národy v Európe. Našim poslaním je pozdvihnúť cestovný ruch na Slovensku, byť jednotkou v povedomí ľudí vo svete a zlepšiť imidž značky Slovensko ako dovolenkovej destinácie. Cieľom je vydať plody Slovenska v podobe kultúry, vzdelania, vedy, výskumu a posunúť tak túto krásnu krajinu v srdci Európy k lepším a svetlejším zajtrajškom.

„Slovensko je svetová krajina.“

Mr. Slovak

„Slovenský národ sa zjednotí, keď pochopí, aké bohatstvo mu bolo dané. Slovenský národ sa zjednotí, keď pochopí, že príroda a aj my sme súčasťou jedného veľkého vedomia, ktoré môžeme nazvať zdroj / univerzum / absolutno / Boh / supervedomie. Slovenský národ sa zjednotí a zbaví sa tyranov, keď si vytvorí vlastnú slovenskú koncepciu, ideu a étos. Slovenský národ sa zjednotí, keď bude v súlade telo / duch / duša. Slovenský národ sa zjednotí, keď prekročí morálku a postaví svoje hodnoty na mravnosti ducha v spojitosti so súladom s prírodou a ostatnými bytosťami na planéte Zem.“

„Slovensko je svetová krajina.“

Kontakt Mr.Slovak o.z.

Mr. Slovak

„Slovenský národ sa zjednotí, keď pochopí, aké bohatstvo mu bolo dané. Slovenský národ sa zjednotí, keď pochopí, že príroda a aj my sme súčasťou jedného veľkého vedomia, ktoré môžeme nazvať zdroj/univerzum/absolutno/Boh/ supervedomie. Slovenský národ sa zjednotí a zbaví sa tyranov, keď si vytvorí vlastnú slovenskú koncepciu, ideu a étos. Slovenský národ sa zjednotí, keď bude v súlade duch/duša/telo. Slovenský národ sa zjednotí, keď prekročí morálku a postaví svoje hodnoty na mravnosti ducha v spojitosti so súladom s prírodou a ostatnými bytosťami na planéte Zem.“

„Slovensko je svetová krajina.“

Kontakt Mr.Slovak o.z.