Desatoro slovanstva a zá-KONY vesmíru

Slovensko – Svetová krajina.

Pokračovať

Desatoro slovanstva a zá-KONY vesmíru

  1. Jeden za všetkých, všetci za jedného.
  2. Čo zaseješ, to zožneš.
  3. Kto do teba kameňom, ty do neho pri prekročení všetkých medzí dvoma kameňmi.
  4. Boh – otec – stvoriteľ – univerzum – prvotný zdroj – supervedomie – energia tvorí jedno veľké vedomie spolu v súlade s prírodou.
  5. Správcovia – anjeli – polobohovia sú v službe a správe konkrétnych dimenzií a galaxií vrátane planét.
  6. Morálka je prepojená s dušou a telom a mravnosť je myseľ prepojená s duchom.
  7. Súlad duch – duša – telo tvorí jednotu a harmóniu ves-mír. Vše v míru. Všetko v mieri.
  8. Obchodovať znamená výmena energie krytá vypestovanou obživou a službou.
  9. Úrok je matkou zla.
  10. Človek nie je obeť a vinník, ale kvantová energetická bytosť so slobodnou vôľou a záznam jeho duše v univerze sa prenáša ďalej v jeho škole života.

„Slovenská Zem je mojím telom, voda mojou krvou, vzduch je mojím dychom a oheň mojou dušou. Tak hlboko v zemi ako strom, tak vysoko v nebi ako strom, ide moja cesta…“

Snímka: krasavica.info

Slovensko – svetová krajina s 250 000 rokmi histórie