Svetové slovenské fajky

Slovensko – Svetová krajina.

Pokračovať
Svetové slovenské fajky

Žakarovce, okres Gelnica. Rok 1953

Svetové slovenské fajky

Na území dnešného Slovenska sa prvé fajky objavujú okolo roku 1650, prvé dielne na ich výrobu však vznikli omnoho neskôr. Fajky z hliny sa sprvoti vyrábali v klasických hrnčiarsky dielňach – vypaľovali sa v peciach určených na pečenie chleba. Fajkári, špecializujúci sa na ich výrobu, sa od hrnčiarov odčlenili až neskôr. Už v tomto období sa fajky delili do dvoch hlavných kategórií. Prvou skupinou boli precízne a mimoriadne kvalitne spracované kúsky, ktoré boli doslova umeleckými predmetmi. Tieto sa veľmi často sa stávali objektom záujmu zberateľov a súčasťou rozličných zbierok. Druhým typom boli fajky určené pre širšie masy obyvateľov a slúžili na bežné – denné používanie. Počas archeologických vykopávok a výskumu boli na našom území nájdené fajky pochádzajúce z rôznych kútov sveta. Objavené boli fajky holandské, maďarské, turecké, anglické, ale aj také, ktoré boli vyrobené priamo u nás.

Booking.com

Historické fajky na tabak z dielne Karola Zachara vystavené v múzeu na Starom zámku v Banskej Štiavnici. Snímka: Juraj Pruša

Snímka: slovenske-suveniry.sk

Pýcha svetových výstav a viac než 10 miliónov vyrobených kusov

Vychýreným výrobcom hlinených fajok na Slovensku bol majster Karol Zachar (1852-1925). V roku 1870 založil v Banskej Štiavnici dielňu, v ktorej vyrábal až 80 druhov vysokokvalitných hlinených fajok na tabak. Materiál na ich výrobu pochádzal z blízkeho okolia mesta – banskoštiavnická hlina sa vyznačovala mimoriadnou kvalitou. Fajky Karola Zachara, tzv. štiavničky, boli populárne nielen doma – exportovali sa na nemecký, taliansky, kanadský, anglický, ruský, belgický či egyptský trh, ale aj do Mexika, Indie alebo USA. Boli pýchou mnohých svetových výstav, kde získali množstvo ocenení.

V roku 1925 prevzal dielňu Rudolf Môczik, ktorý bol synovcom manželky Karola Zachara. V čase najväčšej slávy sa tu vyrobilo asi 26 tisíc kusov hlinených fajok ročne – jeden zamestnanec ich dokázal vyprodukovať denne aj sedemdesiat. Celkovo ich opustilo dielňu za celú dobu jej existencie viac než 10 miliónov.

Snímka: slovenske-suveniry.sk

Snímka: slovenske-suveniry.sk

Snímka: slovenske-suveniry.sk

Slovensko – svetová krajina s 250 000 rokmi histórie