Slovenský vedome vediaci dôkaz o existencii Ducha/Boha

Slovensko – Svetová krajina.

Pokračovať

Slovenský vedome vediaci dôkaz o existencii Ducha/Boha

V jednoduchosti je krása. Všetko je jedno veľké vedomie a energia. Slovensko bude potrebovať duchovný vzostup. Už nebude stačiť len nábožensky veriť, ale byť vedome vediaci. Slovo jednoDUCHosť je geniálne už vo svojej podstate. Naznačuje, že máme len jedného Ducha/Boha (jedno-duch-osť/jeden-duch) a teda jedno veľké vedomie – Duch/Boh.

Jedna galaxia je ako živý organizmus a ako bunka v ľudskom organizme človeka obsahujúca stovky tisíc planét.

Snímka: wikimedia.org

Duch rovná sa dych

Na počiatku nebolo slovo, ale všeobjímajúca a láskyplná kvantová frekvencia/vibrácia, ktorá je neustále v pohybe a funguje elektromagneticky. Táto kvantovo frekvenčná vibrácia si svojím rozširovaním a teda nádychom a výdychom vytvorila svoj vlastný živý organizmus vrátane svojich galaxií – buniek. Vytvorila si živý vesmír – vše v míru – všetko v mieri. Je vedecky dokázané, že vesmír obsahuje 100 miliárd galaxií. Znamená to teda, že Duch/Boh ako jedno veľké živé vedomie obsahuje 100 miliárd galaxií a každá jedna galaxia je ako živý organizmus a ako bunka v ľudskom organizme človeka obsahujúca stovky tisíc planét. Človek je obrazom Ducha/Boha avšak skladá sa hmotne „len“ zo 40 – až 60 000 galaxií. Kde je teda ďalších 40 miliárd galaxií z hľadiska jedného 100 miliardového veľkého vedomia?

Jedna galaxia je ako živý organizmus a ako bunka v ľudskom organizme človeka obsahujúca stovky tisíc planét.

Paralelný vesmír

Môžeme ho nazvať paralelný vesmír, ktorý je súčasťou jedného veľkého vesmíru ako celku a je čistou esenciou jednohmotného až nehmotného všeobjímajúceho a láskyplnou kvantovou frekvenciou/vibráciou a centrum zdroja, kde sa vytvárajú nové galaxie. Pre lepšiu predstavu je teda človek obraz a zmenšenina Ducha/Boha a jeho telo je hmotných 40 – až 60 000 miliárd galaxií – buniek, ktoré obsahujú stovky tisíc planét. Jeho hlava je anténa a prijímač na zdroj Ducha/Boha a zbytných jednohmotných až nehmotných 40 miliárd galaxií, ktoré sa ešte len vytvárajú. Celý vesmír ako celok či už z hľadiska jedného veľkého vedomia alebo jeho obrazu človeka obsahuje 100 miliárd galaxií – živých buniek obsahujúce stovky tisíc planét a funguje na rovnováhe a hierarchii. Tak ako má človek podvedomie, vedomie a nadvedomie (anténa, prijímač na Ducha/Boha), tak aj vesmír ako jedno veľké vedomie ma svoje hierarchiu podvedomia, vedomia a nadvedomia a svojho supervedomia.

Mnohopočetné bunky v tele človeka ako planéty v rámci jednej galaxie zo 100 miliárd.

Snímka: cordbloodcenter.sk

Planéta zem ako jedna z mnohopočetných buniek v rámci jednej galaxie zo 100 miliárd veľkého vedomia.

Snímka: pixabay.com

Duch/Boh nie je v nás, ale my v ňom

A tu sa dostávame k podstatnej myšlienke, že človek je síce obrazom Ducha/Boha, ale nie je Duch/Boh v zmysle, že má Ducha/Boha v sebe, ale sám o sebe je súčasťou Ducha/Boha a jedného veľkého vedomia a supervedomia, zdroja a dimenzie odkiaľ vzišla prvá frekvencia/vibrácia, ktorá je len jedna a človek sa môže ku nej svojimi mravnými princípmi len priblížiť. Najvyššia forma frekvencie/vibrácie pre človeka nie je láska, ale mravnosť – čin. Preto nie láska lebo mrav – vyšší princíp už v sebe lásku obsahuje. Ak sa celkový vesmír Duch/Boh ako celok nadýchne a vydýchne, tak vtedy sa miliardy galaxií – živých buniek a ich planét obnovujú, vznikajú a zanikajú, tak ako sa to deje aj v tele človeka. Duch rovná sa dych. Príroda má vyššie vedomie ako človek lebo funguje vo vyšších jednohmotnejších dimenziách v rámci hierarchie vesmíru – jedného veľkého vedomia – v Duchu/v Bohovi.

Ego človeka je dôležitý zlepenec osobnosti človeka a môže mať dobré a zlé vlastnosti. Ak si človek vyberie dobré vlastnosti ako húževnatosť a vytrvalosť pre mravnú službu v Duchu/v Bohu a nie naopak, že si bude myslieť, že on sám je Duch/Boh, tak v tom prípade je na najlepšej ceste na vzostup do vyšších dimenzií. Človek po smrti nezaniká, ale jeho duša ako identita ostáva v rámci hierarchie ako živý záznam vo vesmíre – v Duchu/v Bohovi. Svojou slobodnou vôľou si počas života určuje svojimi mravnými činmi do akej dimenzie sa dostane. Každá dimenzia v jednom veľkom vedomí má svojich polobohov – sTVORiteľov (tvorov) – správcov, ktorí sú každý jeden v službe pre zdroj a dimenziu odkiaľ vzišla prvá frekvencia/vibrácia a jedno veľké vedomie ako celok 100 miliárd galaxií. Bytosti podobné ľuďom sú v celom kozme, prejavujú sa v rôznych formách, majú city a vedomie ako my. Jedno veľké vedomie Duch/Boh má tiež tvar ako ako bunka resp. vajíčko a neustále sa svojim nádychom a výdychom zmenšuje a zväčšuje. Duchovno znamená, že ponúknem napr. obživu najprv Duchu/Bohu. Myšlienky sú energia rovnako ako úplne všetko vo vesmíre. A funguje na nich zákon príťažlivosti, rovnaké na seba viažu rovnaké a podobné. Každá myšlienka ostáva ako živý záznam v knižnici ľudstva – unitárny priestor/astral/akášické záznamy a je k dispozícii pre všetkých.

„Oslavovaním narodenín si projektujete vlastné starnutie.“

Dôkaz o Duchu/Bohu

Ak pochopíte, že ako duša/identita sme súčasťou jedného veľkého vedomia a nie naopak, že egoisticky si myslíme, že Duch/Boh je v nás a hráme sa na neho, tak máte vyhraté. Určite ste sa niekedy v živote už udreli alebo nechtiac nožom porezali. Aj napriek tomu, že by ste si to neželali, tak vaše koža sa okamžite začne uzdravovať do pôvodného stavu. Duch/Boh a vy ako jeho súčasť sa okamžite začne pomocou kvantovej fyziky činiť. Nabudúce, keď sa nechtiac porežete, tak si uvedomte, že Duch/Boh alebo ak chcete zdroj/supervedomie/absolutno/univerzum/vesmír sa ako celok a jedno veľké vedomie a vy ako jeho súčasť sa začne všeobjímajúce a láskyplne kvantovou frekvenciou/vibráciou uzdravovať a vy ako dôkaz to budete mať možnosť opäť zažiť a uvedomiť si to priamo pred očami a „na vlastnej koži“.

Kvantová fyzika ukazuje na existenciu Ducha/Boha.

Snímka: wikimedia.org

Drobné rezné rany na koži? Pozoruj, ako sa živé veľké vedomie, v ktorom sa nachádzaš začne samo seba uzdravovať.

Snímka: wikihow.com

 „Ak sa nechtiac porežeš alebo zraníš, tak poďakuj, že sa živé veľké vedomie, v ktorom sa nachádzať začne samo seba uzdravovať.“

Slovensko – svetová krajina s 250 000 rokmi histórie