Ručne vyrezávaný najväčší pohyblivý betlehem na SLOVENSKU

Svetový unikát, 22 metrov dlhý a stále rastie, 800 postavičiek z toho 400 pohyblivých, 30 000 hodín výroby

Pokračovať
Ručne vyrezávaný najväčší pohyblivý Betlehem na Slovensku

Najväčší pohyblivý betlehem na Slovensku

Je zaradený medzi najväčšie drevené, pohyblivé betlehemy. Zobrazuje vývoj, históriu a tradície jedného z najkrajších miest na Slovensku v rezbárskej podobe.

Dobývanie zlata a striebra

Prvým motívom je dobývanie zlata a striebra. Základom tejto časti sú permoníci ako vládcovia podzemia. V tejto časti vidieť povrchovú ťažbu, ryžovanie zlata, ako aj premývanie rudy a jej vyvážanie z bane a následné drvenie, triedenie a nahrievanie. Ďalej je tu zobrazené razenie mincí, banský gápeľ poháňaný konskou silou a banský rumpáľ.

Biblický motív

Druhým motívom betlehemu je samotný biblický motív, zobrazujúci narodenie Ježiša, ktorému sa klaňajú traja králi, pastieri a baníci.

Panoráma Mesta lásky

Dopĺňa to panoráma Mesta lásky so svojimi známymi stavbami. Stredná časť zahŕňa hlavnú ulicu, tzv. Horný Trotuár, na ktorej kráča Salamandrový sprievod. Nechýbajú tu historické školy a botanická záhrada. Badať tu Námestie Svätej Trojice s morovým stĺpom, kostol Svätej Kataríny, Radnicu, Starý zámok alebo Kammerhof (niekdajšie sídlo komorských grófov a hlavnej banskej komory).

Čo všetko vám ešte betlehem ponúka?

Dielo, ktoré už niekoľko rokov vyrába vyštudovaný architekt Peter Chovan sa nachádza v samostatnej galérii „Banskoštiavnický betlehem“ a obchodík je súčasťou galérie.