Kvantová fyzika ukazuje na existenciu Boha

Slovensko – Svetová krajina.

Pokračovať

Kvantová fyzika ukazuje na existenciu Boha

Bývavali časy, keď som si namýšľal, že veda je mimo „božích“ vecí, lebo jedno je o hmote a druhé o duchu. Našťastie som sa mýlil. Kvantová fyzika (a nielen ona) nepriamo odkazuje na existenciu Boha, ako o tom informuje aj prednáška známeho kvantového fyzika Johna Hanglina, PhD, je z Global Scientist For Peace. Pracoval okrem iného aj v CERNe pri urýchľovači častíc, je spoluautorom Teórie jednotného poľa a propagoval transcendentálnu meditáciu.

Dobré popoludnie, je pekné byť tu s Vami, konferencia je zatiaľ skvelá, a to sa ešte len zahrievame. Položím otázku za 64 USD. Je vedomie ultimátnou realitou (Bohom)? Budeme hovoriť o Jednotnom poli, letmo zmienime Teóriu superstrún a zodpovedanie tejto otázky potrebujeme vysvetliť, čo mienime vedomím a jednotným poľom. Preberieme tieto otázky v opačnom slede.

Jednotné pole je kombináciou stáročia vedeckého skúmania pôvodu reality. Tento jednoduchý náčrt znázorňuje všetko, čo poznáme o vesmíre. Aj keď detaily môžu vyzerať zložito, celkový obraz je naozaj prostý. Znázorňuje to fundamentálne zjednotený vesmír, ktorý je externe diverzifikovaný (pestrý). Takže fyzika skúma hlbšie a hlbšie úrovne reality. A tento výskum vnútorného sveta začal pred stovkami rokov, základy fyziky boli ale skúmané veľmi dávno predtým, ale to sa jedná o doménu, ktorej hovoríme „Klasická fyzika“. Fyzika, ktorá skúma makroskopický svet denným pozorovaním. Tento spôsob výskumu sa ukázal ako nedostatočný, pretože nijako nevysvetľoval správanie atómu. Takže úplne nový jazyk, nová logika, nová matematika, to všetko muselo byť vyvinuté za účelom pochopenia správania atómov a molekúl. Tento odbor sa nazýva kvantová mechanika a na tejto konferencii ste o nej už počuli.

Objekty v kvantovej mechanike nie sú len menšie, ale správajú sa úplne odlišne od klasických objektov. V polovici 20. storočia došlo k transformácii kvantovej mechaniky smerom k „Teórii kvantového poľa“. Teória kvantového poľa je najnovšia z teórií o prapôvodnom jazyku prírody, o jej hlbokých základoch a na jej pochopenie je potrebné pochopiť správanie elementárnych častíc menších a podstatnejších, ako atómy.

Správajú sa odlišným spôsobom, pretože toto je relativistický (vo vzťahu) svet častíc, ktoré sa pohybujú blízko rýchlosti svetla a predchádzajúca verzia nebola kompatibilná s Einsteinovou Teóriou relativity.

Toto je nádherná teória, ktorá sa javí nekonečne presná a všetky laboratórne testy ju potvrdzujú. Vrhá svetlo na skoršie hádanky kvantovej mechaniky, konkrétne na vzťah častice a polia, častice a vlny.

Tomu ale nebudeme venovať toľko času, pretože pozornosť je upriamená na Teóriu jednotného poľa, iniciovanej Teóriou supergravitačnosti a neskôr úspešnejšie Teóriou superstrún a M teóriou. Tieto teórie sú výnimočné. Napĺňajú celoživotné snahy Alberta Einsteina a objavujú jednotný zdroj pestrého vesmíru, odhaľujú hlavu fontány prírodnej inteligencie, pôvod akejkoľvek existencie, prírodných zákonov, ktoré ovplyvňujú vesmír na každej úrovni. Matematika týchto teórií nie je len nádherná, pretože by ste to mohli tvrdiť aj bez Teórie kvantového poľa, ale je úplne ohromujúca. Úžasná. Neuveriteľná, a to fyzici ako ja nie sú ukotvení v matematike. Preto sa voláme fyzici, a nie matematici. Ale to Vás jednoducho oslní. O tom tiež nebudeme hovoriť, ale budeme hovoriť o základnej štruktúre poľa. Jednotné pole je čistým oceánom rýdzej existencie. Oceán čistej, abstraktnej inteligencie a základ všetkého vesmíru. Univerzálna inteligencia. Ale tento oceán nie je mŕtvy. Na základe pozorovaní sa hemží životom a je manifestáciou energie. Trasie sa a vibruje sama o sebe. A to tak dynamicky, že nekonečne energeticky vybuchuje a varí sa sama o sebe. A v dôsledku tohto správania sa formujú bubliny ako v zázvorovej limonáde. Mimochodom, dnes sa to nazýva „nulová energia“ alebo „tmavá hmota“. Možno Vás neprekvapí, že tieto bubliny nie sú zázvorové. V skutočnosti sú to nekonečné elastické slučky, nazývané superstruny. Je neuveriteľné, že vesmír vo svojom zdroji tryská formou chvejúcich sa gumových krúžkov (metaforicky). Ale predovšetkým je tam neuveriteľne zaujímavá vec, zaujímavý vnútorný život z hľadiska vzájomných vzťahov (relativita). Vo vzťahu častíc. Pretože skoršie teórie nám vraveli, že častice nemôžu nič robiť, okrem pohybu. Pohybu z bodu A do bodu B. V porovnaní je správanie gumového krúžka zaujímavejšie, pretože, keď ho hodíte, tak sa pohybuje a navyše vibruje sám so sebou. Ak ste kombináciou kvantového fyzika a matematika, môžete počítať vlny doľava, doprava, prevracať vertikálne a horizontálne, môžete transvertovať a tieto struny žijú v časopriestore 10 dimenzií. Musíme zahrnúť čas. 9 vibrujúcich dimenzií vytvára mnoho druhov pohybu. Ale ak to spočítate, a počítate tieto rôzne frekvencie, každá dimenzia má rozdielnu energiu, inú frekvenciu, iný zvuk, sú to tóny vesmírnej univerzálnej inteligencie, frekvencie, čiže energie, „hmoty“. Pretože hmota a energia sú podľa Teórie relativity vzájomne zameniteľný koncept! Tieto zámeny korešpondujú so správaním elementárnych častíc. Takže sme skôr zistili, že je tu gravitón. Gravitačné pole. Je tam fotón, častice svetla. sú tam častice, ktoré spôsobujú nukleárnu energiu a rádioaktivitu. Ďalej elektróny, kvarky, neutrína, atď. V kvantovej teórii ide o vysvetlenie realizácie náhodného sveta a Teória superstrún vysvetľuje všetky tieto častice ako nevyhnutne predpovedateľné konzekvencie Jednotného poľa a jeho prirodzený vibrujúci stav. Takzvaný materiálny vesmír nie je vôbec materiálny! ide o nekonečné vibrujúce tóny, prírodné vibrujúce frekvencie, a hudbu absolútna. Čiže ide o teóriu jednotného univerzálneho poľa, ktoré podporuje širokú škálu frekvencií. Rovnako ako oceán tvoria menšie vlny vyššie frekvencie a väčšie pomalšie vlny, reprezentujúce rozdielne energie, rozdielnu hmotnosť častíc. Takže je úžasné, že jeden jednoduchý koncept vibrujúcich slučiek alebo presnejšie univerzálny oceán inteligentného bytia, ktorý spôsobuje tvorbu týchto slučiek, je konceptom, vysvetľujúcim detaily tohto vesmíru.

Podľa obrázku to vyzerá asi takto. Jedná sa o univerzálnu entitu, abstraktný, nemanifestovaný oceán ticha, ktorý dvíha vlny vibrácií, ktoré sa javia ako vesmír. A všetky ingrediencie, ktoré v celom vesmíre vidíme, sa iba javia ako rozdielne tóny jednotného poľa. O. k. Ešte jedna vec. Opustíme fyziku a venujme sa vedomiu. Ako doplnok týchto superstrún, ktoré vyrážajú z oceánu čistej inteligencie, čistej existencie, rýdzeho bytia, má jednotné pole schopnosť vytvárať celé vesmíry. Tieto vesmíry začínajú ako „detské“ vesmíry, nekonečné bubliny, ale je ich naozaj veľa. Ako v limonáde. Od 10 do 100 na 44 je ich obsiahnuté v 1 cm 3 / s. To je naozaj veľa detských vesmírov a väčšina z nich sú obyčajné body. Väčšinou ide len o výbuch energie, ale za vhodných podmienok niektoré, ako náš vesmír, začnú rásť. Exponencionálne (velikánsky). Nazýva sa to inflácia (rast objemu) a tvoria sa galaxie, ako naša Mliečna dráha a miliardy ďalších. A každá galaxia, rovnako ako tá naša, obsahuje stovky miliárd sĺnk a mnoho z nich má svoje planéty. Niektoré z týchto planét sa možno hemžia životom, podobným tomu nášmu. Takže chcem len načrtnúť obraz tejto kolosálnej inteligencie vesmíru. a tento oceán inteligencie a všetkého bytia, podstata všetkého neriadi iba Zem so svojimi 7 miliónmi interagujúcimi živočíšnymi druhmi, ale riadi miliardy galaxií a vesmírov, ktorých existuje nekonečné množstvo. Tým by som uzavrel náčrt univerzálnej inteligencie.

A čo naša inteligencia? Čo naše vedomie? Myslím, že nové svetlo na tému, čo je naše vedomie, nám sprostredkovala meditácia. Meditácia, chápaná klasicky jogínskym spôsobom a technika, vyučovaná Budhom alebo Schankrou atď., je o nenásilnom uvoľnení mysle smerom do seba. Použiť našu myseľ, ktorá je automaticky smerovaná smerom k vonkajšiemu svetu a docieliť obrátenie našej pozornosti nenásilne do svojho vnútra. Tak môžeme prežívať hlbšie a hlbšie úrovne našej mysle, tichšie a tichšie úrovne procesu myslenia, skĺzneme za všeobecné fakty a prežijeme skúsenosť prostého bytia. Čisté vedomie, rýdze vedomie. Vedomie bez myšlienok, zmyslov, intelektu, pocitov. Rýdze, abstraktné vedomie bez hraníc. A podľa druhej verzie Jogy Sutra: „Yogash Chitta-vritti-nirodhah, teda Jogy, zaisťujúcej zážitok jednoty, neduálne vedomie, je popisom postupného upokojovania aktivity myslenia. A nakoniec sa meditujúci ponorí sám do seba. A je zaujímavé, že opisuje vedomie samo o sebe, pretože my sa predsa vnímame ako niečo iné. Niečo povedzme 180 cm vysokého, 80 kg vážiaceho, v niečo veriaceho, vnímajúceho pohlavia, rasy, náboženstvo, ale podľa jogy je vnímajúci sám so sebou. Pole vedomia. Nemenné, nesmrteľné, bez hraníc, znalosť všetkého. Všetci máme znalosť toho, kto vie všetko, inak by sme nemohli vedieť, vidieť. Ale na rozdiel od poznania sme vedomie. Naša vlastná subjektivita. A tento zážitok prostredníctvom vedomia je štvrtý stav vedomia. Meditačný stav. Samadhi. V literatúre o joge sú výrazy „mierumilovný, naplnený šťastím, neoddelený, neduálny.“ To je 4. stav vedomia. To znamená byť sám sebou a byť poznaním. Nie je to len subjektívny zážitok, ale má na mozog korešpondujúci, merateľný vplyv. Na každom stupni procesu upokojenia mysle je elektromagnetická činnosť mozgu, výstrely neurónov v mozgu sa správajú úplne odlišne. Vonkajšia aktivita, aktívna myseľ, koncentrácia, sústredenie, tichšia úroveň sebareflexie ako napr. meditácia s otvoreným pozorovaním (otvorené oči), sebareflexia, sebapozorovanie, Passante štýl alebo prázdna myseľ, to sú kompletne rozdielne meditačné techniky vo vzťahu k funkcii mozgu. Dostať sa mimo myslenie kompletne. Žiadna myseľ, žiadny intelekt, ale čisté, nespútané, univerzálne, abstraktné povedomie. Prostá existencia. Každý štýl má odlišný vplyv na funkciu mozgu. Meditácia nie je daná iba frekvenciou, ktorá je Alfa 1, ale synchrónne aktiváciou neurónov v každej časti mozgu. A to je z pohľadu vplyvu na mozog úžasné. Pretože Vám môžem potvrdiť, že pri žiadnom inom spôsobe sa neaktivizuje mozog celý. Na obrázku so zavretými očami (Eyes Closed) vidíte namerané body, kde došlo k aktivácii neurónov. Nevidíte však žiadnu spojitosť alebo komunikáciu medzi rôznymi časťami mozgu. Niektoré časti komunikujú, ale väčšina mozgu funguje eraticky, nesynchrónnym a chaotickým spôsobom. Toto je obrázok tej istej osoby, ktorý sa za 3 mesiace naučil transcendentálnej meditácii a tento stav nenájdete ani počas zaspávania, spania, prebúdzania alebo požitím drog. Vidíte mozog, fungujúci celý synchrónnym, prepojeným spôsobom. Táto aktivita je jedným zo znamení nového stavu vedomia. 4. stavu vedomia, Samadhi. Meditačný stav.

A teraz pridám drobnú zaujímavosť. Na praktické účely a pre funkcie mozgu je to veľmi zdravé. Ovplyvňuje inteligenciu, kreativitu, schopnosť učenia sa a zvyšuje možnosti argumentácie. Ďalej vývoj osobnosti, psychickú stabilitu, emocionálnu zrelosť. Všetko jednoducho závisí na kvalite fungovania mozgu. Ak sledujeme ľudí pravidelne meditujúcich „Samadhi“, vidíme neuveriteľné zvýšenie pri každom meraní inteligencie. Poznateľné zlepšenie. Jasne to dokazuje, že transcendentálna meditácia je pre Vás dobrá a tiež veľmi zdravá. K tomu sa dostaneme. V meditačnom stave sa odohrávajú reálne, rozdielne aj trochu erotické zážitky. Ale späť k prvej otázke. Aký je vzťah medzi tým vnútorným zážitkom vedomia bez hraníc, kedy je myseľ a intelekt potlačené? Pretože transcendentálna meditácia je naozaj „lietajúci“ zážitok. Zlomok sekundy vo večnosti. Je to nadpozemský zážitok. „Bože, čo to bolo?“ Je to chaotické, ale univerzálne, neohraničené, nekonečné. Ale, kde je ten vzťah medzi jednotnou inteligenciou s nami „vnútri“? Medzi pôvodom myslenia a inteligenciou vesmíru? Naším ATMAN, našim vnútorným ja, pozorovateľom, prorokom a Brahman, jednotným zdrojom všetkého vesmíru? Fyzici najprv hovorili: „Zabudni na to, aký vzťah, pretože toto je čisto subjektívne a veci, hmota sú objektívne.“ Ale vďaka tejto prebiehajúcej konferencii už vieme, že kvantová mechanika a Teória kvantového jednotného poľa nie sú hmotnou realitou. Sú absolútne nehmotné. Neexistuje hmotný základ materiálneho vesmíru. Realita je nehmotný zdroj čistej potenciality. Rýdzej inteligencie. Inteligencia je úplne správne slovo, pretože čím hlbšie sledujete a skúmate zákony prírody, napr. na úrovni magnetizmu alebo na Nobelovou cenou ovenčenej Teórii slaboprúdového poľa, Veľkých zjednocujúcich teóriách a Superzjednocujúcich teórií, tým viac sa inteligencia koncentruje. A existuje matematická formula, ktorá opisuje správanie tejto jednoty, z ktorej pochádzajú zákony prírody, riadenie života na všetkých úrovniach. Tieto rovnice, kvantovú chronodynamiku, Teóriu slaboprúdového poľa, Teóriu všeobecnej relativity, to všetko nájdete tu v Jednotnom poli. Z toho vyplýva, že sa v tomto poli nachádza koncentrovaná a dynamická inteligencia prírody. A touto dynamickou inteligenciou je vedomie. Pre kvantovú fyziku a kvantových vedcov nie je nič, čo má vzťah k sémantike (použitiu slov) možné dôverovať. Takže Vám poviem niekoľko argumentov kvantových fyzikov. Budete si tak môcť overiť identitu Vašej vlastnej inteligencie. (Platí to bez ohľadu na to, či nesúhlasíte) a inteligenciu jednotného vesmíru. Len to preletíme, ale, ak to vidíte zaujímavým, môžete sa k tomu vrátiť a pochopiť zmysel.

1. Kvantitatívny vzťah medzi vedomím a jednotným poľom. Pohľad na to kvantitatívny. Čo to znamená? No, máme tu jednotné pole, ale zároveň štruktúru vibrácií. Sú to spočítateľné frekvencie, spočítateľné tóny jednotného poľa. Tieto frekvencie sú práve elementárne častice a pôvod prírody. My ľudia sme frekvencie. Všetko sú základné, vibrujúce frekvencie jednoty. A my ich dobre poznáme. Gravitóny so spinom 2, ktoré sú zodpovedné za gravitáciu, elektróny so spinom 1, ktoré sa prejavujú nukleárnou silou, častice so spinom 1,5. To sú leptóny a kvarky a konečne Higsova častica so spinom 0, ktorá bola konečne videná. Všetky menované častice, ktoré sú vibrujúcimi tónmi jednotného poľa, sú veľmi presne zmapované, dobre známe a sú spočítateľné. Ale čo naše vedomie? To, čo zjavuje naše vedomie, sú myšlienky a hmota, a toto všetko zaniká v rýdzom bytí. Ale ak začnete chápať význam procesu ponárania a vynárania, zbližovanie a „vzďaľovanie“, pochopíte tak podstatné tony. Vibrácie ako vlny vedomia, sa vynárajú z čistého ticha a menia sa na aktivitu. A vy tieto vlny môžete číselne vyjadriť. Fundamentálna frekvencia vedomia, najprv táto svätá trojica, čo sú: „čistá znalosť, rýdze vedomie a ultimátna pravda“ (ja, moje vyššie ja a Boh). Ten, kto poznáva, je zároveň tým, kto pozná všetko a medzi týmito dvoma je dynamický vzťah. To je „tajná agenda“, je to „Svätý Grál“, štruktúra jednoty sú tri v jednom. Ako náhle máte tieto tri, máte medzi nimi automatický vzťah. A počet týchto vzťahov? Ak vynecháme Teóriu skupín a matematiku, objavujú sa ako 8 entít z troch. Zahŕňajú aj to, čo sa v niektorej literatúre nazýva „Fata, Pitta a Kupha“ (pozor, nie Kuffa). Predstierajú ego, intelekt a myseľ. A potom 5 základných elementov. Akasha (spirit), zem, voda, vietor, oheň. Iste nie je náhodou, že z týchto 3 v jednom toto všetko pramení z oceánu jednoty, a to „zo seba“ a z Teórie superstrún. A ak sa pozorne pozriete, nájdete tam štrukturálne vzťahy. Pretože dnes vo svete fyziky, a dnes je to supersymetrický svet, máme 5 spinových typov (rýchlosť otáčania) a 5 základných energií, ktoré sú vo vzájomnom vzťahu v týchto pároch. Napríklad zjednocujú spin 2 so svojím susedom 1,5 rýchlym gravitónom do „svätej entity“ nazývané Gravitačné superpole, atď. Ale týchto 5 základných elementov sú tiež základné pre vedu o vedomí. Všetko sa vynára z poľa vedomia. Na subjektívnej úrovni je o tom Joga. Joga Sutra je potencionálne o prežívaní oceánu rýdzej existencie a o stimulácii tohto oceánu do prúdu vibrácií a o prežívaní základných stavebných kameňov mysle a tvorenia! To je Joga Sutra. a týchto 5 elementov, ako Akasha, atď., sú vzájomne spárované presne ako vo fyzike, ale nenazývajú sa jednotné pole, ale Prukriti a títo 3 sú základným kameňom vesmíru. Čo sú teda zač? Čo je Akasha? Čo je gravitácia? Gravitácia je zakrivený priestor. Ide o manifestáciu zakrivenia priestoru. A tieto sily majú význam. Je to kreativistická tekutina, ktorá podľa Einsteina zakrivuje a prúdi. Ale čo je Akasha? Nie nič, ale priestor, ktorý je substanciou. Priestor je relativistickým prúdom spoločne so všetkými ostatnými prvkami. je zaujímavé, že keď ľudia počujú o piatich elementoch v literatúre, typickou odozvou vedcov je: „Ako prosté. Ako primitívne.“ Ale nakoniec po všetkých tých rokoch vedeckého výskumu sa vedci vrátili k tejto základnej pätici a tá je stále rovnaká. V každom prípade sa tu jedná o súhru vibrujúceho vyjadrenia vedomia, ktoré vytvára hmotu na základe vedomého zážitku a o „premenu“ jednotného poľa na hmotu z pohľadu fyziky. Je samo o sebe ohromujúce, že zo štatistického pohľadu ide o pravdepodobnosť 1: 1000, čoho si vedci cenia. Odolajú pokušeniu a nebudeme sa tomu teraz venovať, pretože k tomu nie je vhodné publikum. Ide o doplnok jednotného poľa vo forme tvorenia. Na jednotné pole sa môžeme pokojne pozrieť aj v čase pred Veľkým treskom. Pretože superstruny a jednotné polia neboli stvorené Veľkým treskom. Tieto prvky spôsobili Veľký tresk. Boli tu pred Veľkým treskom. Takže dávno pred vznikom vesmíru tu existovalo jednotné pole samo o sebe, a nie mŕtve, nie bez inteligencie. Rýdzi život. Pole rýdzeho života vibrujúce samo o sebe. Zvuk sám o sebe. Takže poďme ignorovať prejavy správania na povrchu vo forme prírody. Pozrime sa na vnútorný život jednotného poľa. Na tzv. vnútornom strunovom mode. A bez toho, aby sme sa do toho dnes príliš ponorili, čo by som veľmi rád, štruktúra superstrún je sériou súladov. Prirodzene vibrujúca frekvencia, a ak použijete M teóriu, sekvenčný proces vynárania jednotného poľa vytvoril Veľký tresk. Prapôvodných 8 vibrácií… superstrún majú 8 základných vibrácií slobody, čo k základnému vysvetleniu stačí. Superstruny existujú v 10 dimenziách. Raz je čas a 9 dimenzií je priestor. Takže máme 8 strún, snažte sa to konkrétne si predstaviť, pretože to pomôže, pohybujúcich sa a vibrujúcich v priestore 9 dimenzií. Ak chcete rozvibrovať strunu, musíte na ňu „brnknúť“. A koľko vĺn vytvorí gitarová struna? No pohybom struny týmto smerom, zvuk nevznikne. Nejde totiž o vibrujúci mod. Ale ak „brnknete“ smerom dole, struna začne v tom smere vibrovať. Môžete strunu pritiahnuť viac a ona bude vibrovať sem a tam. V trojrozmernom priestore existujú 2 vibrácie nezávislej slobody na gitarovej strune. Ak gitarovú strunu umiestnite do 9. priestoru, existuje 8 nezávislých, predikovateľných, slobodných frekvencií. Rozdielne spôsoby rozochvenia struny dáva 8 základných frekvencií. Je to symfónia ôsmich frekvencií superstrún. Ale život týchto strún je z hľadiska kvantovej mechaniky neskutočne dynamický. Superstruny sa sami o sebe krútia ako v jogínskom procese, do formy nazývanom heterotické struny, ktoré ústia do 26 dimenzií priestoru, kde má gitarová struna 24 frekvencií vibrujúcej slobody. A potom sa stane niečo úplne úžasné. Môžete sa zbaviť týchto extra dimenzií, ktoré v relativistickom vesmíre neexistujú, tým, že ich úplne ohnete, zrolujete ako tento list papiera. Máte 1 D papier ihneď. „Voila“. Máte len 1 dimenziu. Kúzlo. Ale v skutočnosti som iba namotal dimenzie dovnútra a zvonku ich nemôžete vidieť. Vyzerá to ako papier v jedinej dimenzii. Týmto spôsobom ostatné dimenzie prakticky zmiznú. Ale to všetko je tu na jemnej úrovni. Superstruny sa omotajú okolo týchto dimenzií a môžu vibrovať sem a tam pozdĺž týchto túb, pridávajú ďalšie vibrácie slobody a čo sa stane, je, že týchto 8 + 24 štruktúr kolabuje a vzniká ich 64 termoglykických a 192 úplne bosonických, vibrujúcich frekvencií slobody a vzniká 3 dimenzionálny vesmír. Prosto ide o definitívnu sekvenciu a keby sme mali viac času, mohli by sme prežiť večné, vibrujúce vedomia. Nie sa vynoriť a stať sa mysľou a telom, ale vibrovať vnútri seba. To sa nazýva vedickým poznaním, ako popisuje Yoga Sutra, ktorá popisuje, ako rozšíriť a zažiť jednotlivé frekvencie vedomia, ktoré sú zodpovedné za vznik vesmíru, a to sa nazýva Karma Mamadsa, čo je výučba cesty do jednotného poľa vedomia. Cesta vnútornej dynamiky sama o sebe. Poznanie seba samého. A keď to urobíte, odhalíte rovnakú základnú štruktúru. Musím to kvôli času skrátiť a základných 8, čo je… dobre. Získate sekvenčne narastajúcu jednotu. Všetko je jednota. Jeden sám seba vidí, pretože ide o spojenie vedomia a toho, kto pozná všetko v procese poznania. A vo chvíli, kedy máte tieto 3, máte celkom 8, pretože podľa matematiky kvantovej mechaniky a podľa jogy vzťahy medzi tými tromi vytvárajú koncept existencie ôsmich. A medzi týmito 8 je 5 základných elementov. Akasha, atď. Pokiaľ je tých 5 elementov vnímané intelektuálne egocentrické mysle, stanú sa ony elementy piatimi zmyslami. 5 elemetov riadiacich naše konanie, atď. Tých 8 sa nazýva Vaishasika a týchto 24 Sankia a ďalej to pokračuje. Je to celý proces, ktorého použitím sa dostanete k hlbšiemu pohľadu na vec, kde sa vesmír utvára. Je to cesta poznania. Je to štruktúra cesty poznania. Tieto prvky sú videné a samozrejme sú dnes zaznamenané a majú túto štruktúru. Je to ohromujúce a je to len špička ľadovca. Úžasná je tiež skutočnosť, že náš nervový systém je dizajnovaný a vzájomne prepojený k vibrovaniu s touto štruktúrou boha. Takže, ak sa pozriete na centrálny nervový systém a jeho 192 klesajúcich a stúpajúcich formácií alebo nervové zakončenia, tento systém je bránou vedomia a dovoľuje vibrácie samy o sebe v stave Jogy Samadhi bez vonkajšieho rušenia. Ide o prepojenie s celkom. Holistickú štruktúru jednoty. Nervový systém rezonuje v štruktúre jednotného poľa. No to bol zatiaľ jeden typ dôkazu. Ten Vám dovoľuje začať chápať, že ide o prepojenie seba a boha. A to nie je len filozofia. Existuje pre to pevný vedecký základ a je experimentálne overený. Možno je Vám už známy „efekt poľa“ vedomia. Náhodne generované experimenty, globálne koherencie a ďalším príznačným dôkazom je efekt skupinovej meditácie.

Stav Samadhi bol vykonaný početnou skupinou ľudí. A efekt skupinovej meditácie má vplyv na pokles kriminality a sociálnej agresivity. Táto skutočnosť je známa už skoro 40 rokov. Čo tie experimenty dokazujú? Toto je experiment, ktorý som pomáhal riadiť, ale bol som jedným z 27 ďalších vedcov, ktorí pri tom boli, súhlasia so mnou a nadväzuje sa na to patrične ​​štatistika. Prebehol vo Washingtone DC v roku 1983, kde sa zišli meditujúci experti z celého sveta. Kolektívne vykonali transcendentálnu meditáciu a prežili kolektívny stav vedomia. A ako bolo možné vidieť 25x predtým a bolo to aj publikované, došlo k značnému štatistickému poklesu nielen na úrovni kriminálnej činnosti, čo bolo overené FBI, ale takmer všetko v meste sa transformovalo fascinujúcim spôsobom. A už tradične zmienim tento výskum, ktorý sa stal jasným dôkazom. Dokonca presvedčil aj najzarytejších skeptikov, aj keď ich zostáva veľa. Za čias Galilea sa títo skeptici odmietali pozrieť do ďalekohľadu. Ale spojitosť medzi veľkosťou meditujúcej skupiny a oblastí konfliktu na Strednom Východe počas vojny je jasná. Pozrime sa na rýdze dáta. Vidíte progres smerom k mieru, rast a pád a veľkosť meditujúcej skupiny je úplne určujúci. Ako náhle dosadíte do analýzy správne hodnoty a sociálny výskum, získate rešpekt rovnako, ako ja, aj keď som toho nebol účastný. Toto je pádny štatistický fakt. Vo vojnovej aktivite a v oblasti vojnových zranení došlo k poklesu o 80 %. Bolo to publikované v tlači Univerzity v Yale a spôsobilo to konflikt a vášne. Dáta sa zbierali 2 roky a ako náhle bola analýza zverejnená, mnoho odporcov prehovorilo, ale na výsledok štatistiky to nemohlo mať vplyv. Navyše, sám nakladateľ povedal, že táto hypotéza je úplne presvedčivá a skupina 1000 meditujúcich je schopná zásadne redukovať stres a rapídne znížiť násilie. Bolo to tak neuveriteľné, že sa podobné experimenty opakovali a ďalších 7 skupín tento experiment opakovali. Počas ďalších 2 a 3/4 roka a každá intervencia, každá skupina mala štatisticky opäť zásadný efekt na okolie. Existuje publikácia, ktorá spája všetky experimenty integrovaným spôsobom a snaží sa to klasifikovať ako obyčajnú náhodu a tvrdia, že vplyv meditujúcich je malý. Ale pointou dnešnej diskusie sú efekty poľa vedomia. Na značnú diaľku. Upokojujúce efekty individualít v rámci spoločnosti, a to je fakt, ktorý otriasa zavedenú paradigmu. Nemôžete vnímať vedomie ako čistý výsledok neurologických výstrelov mozgu, pretože môj mozog nemá na váš vplyv na veľkú vzdialenosť. Musí ísť o hlbšie spojenie. Toto spojenie môžete vidieť aj na klasickej úrovni. To znamená, že vedomie je kvantové mechanické, a nie je jednoduché, aby to fungovalo. Ale ak by sme sa prepojili, všetci v realite sme jednotou. V tejto miestnosti je automaticky prítomných iba jediné vedomie. A si to ty, ty, ale na tejto úrovni sme „jeden“, ako experimenty dokazujú. O čo sa teda snažíme, je dať dohromady väčšie skupiny a pôsobiť na rôznych miestach sveta v nádeji o vytvorenie väčšieho spojenia, harmónie a podľa môjho názoru to dnešný svet zúfalo potrebuje.

A pretože nový film o Supermanovi má premiéru v najbližších týždňoch, rád by som spomenul myšlienku nadprirodzených schopností. Položil som sám sebe otázku, či kedykoľvek v histórii alebo dnes, či v dobe Krista, Shankiru alebo v čase sv. Františka, kedy sme zažívali stav náboženskej eufórie, bolo naozaj použité nadprirodzených schopností. Ide o výnimočný dôkaz týchto téz. Ak predložíte tieto otázky rozdielnemu publiku, prichádzajú rozdielne pocity. V publiku fyzikov nikto nezdvihne ruku k otázke, či Ježiš kráčal po vode alebo, či niekto kedy levitoval. Ale väčšina bežného publika si myslí, že je to možné. Niektorí dokonca tvrdia, že majú sami podobné zážitky. Ale, ak pripustíte, že levitácia je možná, budete okamžite smerovať k záveru, že tieto schopnosti sú možné len na úrovni vedomia jednotného poľa. Na Planckovej úrovni. Napr. keď sa pozriete na štruktúru časopriestoru a jeho zakrivenia, ktoré je zodpovedné za gravitáciu a drží nás „dole“. Keď sledujete vynáranie časopriestoru z tohto energetického oceánu, kde sa varia základy tvorenia, časopriestor sa javí multikomplexne, ale zjednodušuje sa postupom do bežného vnímania časopriestoru. Detaily sa zmývajú a zrejmá existencia je plochá. Plocha sa zakrivuje, ako tu na Zemi a z toho vyplýva predpoklad, že aktivita na úrovni jednotného poľa je náhodná, je chaotická, ale ak tomu chcete dať príčinu stálou túžbou a udržíte ten pocit na najhlbšej úrovni, môžete ovplyvniť bežné procesy a na makroskopickej úrovni môžete zakrivenie vyrovnať. V takom prípade sa môžeme vznášať aj klesať. Tak je to so všetkými mimoriadnymi schopnosťami. Ak si vezmete možnosť zábavnej myšlienky nie na povrchnej, aktívnej a chaotickej úrovni, ale na najhlbšej úrovni mysle, táto túžba sa vynorí na vonkajšej úrovni a vy zistíte, že viera hory prenáša. To je sila myšlienky a dramatický dôkaz tohto bol ocenený Nobelovou cenou pred niekoľkými rokmi. A tento fakt nám hovorí: Áno, gravitáciu môžete kontrolovať na tejto úrovni. Niektorým z Vás je určite známy pojem „tmavá energia“, ktorá má na svedomí akcelerujúce rozpínanie vesmíru a uvádza do akcie reakciu, ktorá sa nazýva antigravitácia a ide o túto aktivitu. A môžete v rámci vibrujúceho vedomia v jeho zdroji navýšiť tzv. kozmologickú konštantu smerom k antigravitácii, a môžete ovplyvniť a prekonať správanie hmoty. Takže, my vieme, že to takto funguje. Funguje tak celý vesmír.

Keď to dáme dokopy v skratke. Na základe kvantitatívnej úrovne korešpondencie, experimentálne overeného poľa vedomia, na základe toho, čo vieme, platí: Atman (pozorovateľ) je Brahman (Boh). To je logické vysvetlenie. A to je naozaj obrovská vec! Vaša subjektivita, Vaše vnútorné bytie, je inteligencia, ktorá stvorila vesmír a mnoho ďalších vesmírov. Ak by to bolo prakticky relevantné, bolo by to úžasné. Všeobecne to možné nie je, pretože na bežnej úrovni aktívneho vedomia si toho nie sme vedomí. My vnímame objekty, myšlienky a pocity. Meditačný stav, ktorý je od iných radikálne iný, je pravým opakom. Obetujeme všetko, prevedieme mentálnu aktivitu, cítenie, vieru a skĺzneme do univerzálneho povedomia. Je to poletujúca záležitosť, nemôžete v nej žiť, pretože nakoniec by ste vyhladli. Pretože tento stav je transcendentálny. 4 stav vedomia, ako som spomenul predtým.

To samozrejme nie je koniec. To nie je hlavný dôvod na meditovanie. Zmenami vedomia zo sústredeného do nesústredeného stavu bez hraníc sa mozog stáva viac flexibilný a jeho pozitívne funkcie sa umocňujú a stávajú sa stálou kvalitou. Behom dynamickej aktivity, spánku, snenia, anestézie. Ako náhle sa svetlo života zapojí, nemôžete ho zhasnúť. A to sa nazýva oslobodením alebo osvietením, pretože oslobodením sa od bežnej dennej aktivity ste ukotvení v niečom za hranicou tohto vesmíru. Prepady života na vás nemajú po osvietení vôbec vplyv. Ste pokračovaním blaženosti. Všetok rast a pád našej civilizácie sú čírim mrknutím oka v stave uvedomenia. Chcel by som skončiť tvrdením, že život nekončí slobodou smrti ani po 40, a čo sa stane časom a myslím, že preto existuje technika, je život s vedomím vnútorného sveta bez hraníc. Alternovaním stavu aktívneho a neaktívneho sa stávate citlivejšími nielen v oblasti povrchného myslenia, ale tiež v oblasti hlbšej reality a tvorenia, a to na božskej úrovni reality a tvorenia. Pomocou zmyslov a čistým bytím. Ocenenie vonkajšieho vesmíru sa vyvíja a stáva sa tak intímne a nádherné, že nakoniec najzásadnejšia sebarealizácia a osvietenie spočíva v zistení, že všetko, čo existuje, som ja. Procesom ponorovania a vynorovania cítite dynamiku a viete, že Vaše myšlienky sa realizujú prostredníctvom elementárnych častíc vesmíru. A to tak často, že si uvedomíte: „Já som to“. A „to“ som ja. Môj posledný príspevok. Krásne vyjadrenia v literatúre, ktoré môžete zhrnúť do vety: Aham Brahm Asmi… Ja som to, ostatní sú to, všetko je to. A to je všetko. Ďakujem. (Preklad z angličtiny do češtiny pán Richard Mašek, preklad z češtiny do slovenčiny J.V.)

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=qyPWvg9dxD4…

Zdroj: Ján Vilček-Bloger

Slovensko – svetová krajina s 250 000 rokmi histórie