Slovensko je svetová 1

Jaskýň, hradov a zámkov, minerálnych a termálnych prameňov, nerastných surovín, ľudových piesní, gobelínov.

Slovenské svetové a európske unikáty:

Prvá rezervácia ľudovej architektúry na svete, najstarší podnik na svete, 4 milióny rokov starý kameňopád, svetový skalný unikát, jediný orloj na svete s pravým slnečným časom, svetový studený gejzír, najvyšší oltár na svete, najstaršie a najväčšie opálové bane na svete, svetové drevené kostolíky postavené bez jediného klinca, bájne mesto keltského kráľovstva, najkomplexnejšia séria gobelínov na svete, najstarší geografický stred Európy, najväčší hrad v strednej Európe, najrozsiahlejší komplex podzemných priestorov v strednej Európe, najväčší riečny ostrov Európy, najstarší verejný park v Európe, 1. rozhľadňa v Európe, najstaršia erbová listina Európy, najstaršia hračka v strednej Európe, najväčší pohyblivý betlehem v Európe

Slovenské svetové objavy a vynálezy:

Stlačený vzduch, založenie modernej optiky, prvé rádio na svete, protéza, prvý vrtuľník na svete, prvý padák na svete, prvé lietajúce auto na svete, zvukové obrazy a akustika, prvá celokovová gitara s 3 rezonátormi na svete, vynález prírodného nápoju Vinea, prvý bezdrôtový prenos hovoreného slova na svete.

Symbol šľachetnosti

Ušľachtilá sLOVEnská vlajka Mr.Slovak

250 000 rokov histórie

Ušľachtilá sLOVEnská vlajka Mr. Slovak predstavuje skutočné hodnoty a identitu Slovenska, ako po tisícročia spoločenstvu slnečnému, hrdému, vznešenému, kultúrnemu a kultivovanému. Ušľachtilá slovenská vlajka Mr. Slovak vystihuje dušu Slovenska, Kriváň ako symbol slobody Slovákov a ušľachtilé, vznešené farby, ako symboly spoločenského a kultúrneho bohatstva. Takáto vlajka predstavuje duchovné, kultúrne a prírodné bohatstvo Slovenska, má ľahko zapamätateľnú vizuálnu identitu a bude si ju pamätať takmer každý človek planéty.

Slováci sú najväčšími milovníkmi hôr v únii. Každý štvrtý výlet Slovákov končí na horách. Podľa aktuálnych údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat sú v prípade výletov na hory, ktoré trvajú jeden a viac dní, Slováci lídrami v rámci 28 krajín EÚ.

  Viac ako 40% plochy Slovenska tvoria lesy

„Kriváň – symbol Slovenska“
Rozbor vlajky

   symbol sily a slobody Slovenska

   symbol slnka a nerastného bohatstva Slovenska

   symbol prírodného bohatstva Slovenska

   symbol bohatstva minerálnych vôd a prameňov Slovenska

   symbol celistvosti, dokonalosti a večnosti

Slovensko

250 000 rokov histórie

  • Rozloha: 49 036 km2
  • Voda: 931 km2
  • Počet obyvateľov: 5 445 000
  • Hlavné mesto: Bratislava
  • Štátne zriadenie: parlamentná republika
  • Mena:
  • Najvyšší bod: 2654,4 m (Gerlachovský štít)
  • Najdlhšia rieka: 403 Km (Váh)
  • Viac ako 40% plochy Slovenska tvoria lesy

Okolo Slovenska za 106 sekúnd

Slovenské hory sú “happy”

Slovenčina – Svetový jazyk

Cyril a Metod si vzali za základ svojej abecedy starosloviensku bukvicu a upravením do nového písma hlaholika dosiahli solúnski bratia počas návštevy v Ríme (v roku 868) u pápeža Hadriána II. aj schválenie starej slovenčiny – prvého slovanského spisovného jazyka ako štvrtého liturgického jazyka západnej cirkvi. Po zriadení Nitrianskeho biskupstva sa mohli vykonávať kresťanské obrady, popri latinčine, gréčtine, hebrejčine aj v starej slovenčine. Táto skutočnosť, ako aj titul arcibiskupa, ktorý Metodovi udelil pápež Hadrián, svedčí o úspešnosti misie.

„ Koľko krát inšpiruješ cudzinca, aby sa naučil po slovensky, toľkokrát si človekom.“

Slovenčina je „cool“

Slovenčina je „cool“, na všetky situácie má dostatok pestrých výrazov

Ušľachtilá pieseň o Slovensku

Hymna nemá byť odkazom doby. Hymna má byť nadčasová, má opisovať krásu krajiny a jej skutočné hodnoty. Predstavte si zmenu v našom prístupe jeden k druhému a k svojmu okoliu, keď počujete V dolinách. Máte iskru v očiach a hreje vás pri srdci. Keď ste v zahraničí, máte chuť vrátiť sa naspäť na Slovensko. Tak nádherná krajina si zaslúži nádhernú a vznešenú hymnu.

zážitkové expozície
Vystri sa!®