Slovensko je svetová 1

Jaskýň, hradov a zámkov, minerálnych a termálnych prameňov, nerastných surovín, ľudových piesní a tancov, ornamentov, turistických značení, obrazového a duchovného slovenského jazyka, gobelínov.

Svetové slovenské unikáty a európske skvosty:

Svetové slovenské unikáty

Európske slovenské skvosty

Svetové slovenské vynálezy:

Svetové slovenské vynálezy

Symbol šľachetnosti

Ušľachtilá sLOVEnská vlajka Mr.Slovak

250 000 rokov histórie

Ušľachtilá sLOVEnská vlajka Mr. Slovak predstavuje skutočné hodnoty a identitu Slovenska, ako po tisícročia spoločenstvu slnečnému, hrdému, vznešenému, kultúrnemu a kultivovanému. Ušľachtilá slovenská vlajka Mr. Slovak vystihuje dušu Slovenska, Kriváň ako symbol slobody Slovákov a ušľachtilé, vznešené farby, ako symboly spoločenského a kultúrneho bohatstva. Takáto vlajka predstavuje duchovné, kultúrne a prírodné bohatstvo Slovenska, má ľahko zapamätateľnú vizuálnu identitu a bude si ju pamätať takmer každý človek planéty.

Slováci sú najväčšími milovníkmi hôr v únii. Každý štvrtý výlet Slovákov končí na horách. Podľa aktuálnych údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat sú v prípade výletov na hory, ktoré trvajú jeden a viac dní, Slováci lídrami v rámci 28 krajín EÚ.

  Viac ako 40% plochy Slovenska tvoria lesy

„Kriváň – symbol Slovenska“
Rozbor vlajky

   symbol sily a slobody Slovenska

   symbol slnka a nerastného bohatstva Slovenska

   symbol prírodného bohatstva Slovenska

   symbol bohatstva minerálnych vôd a prameňov Slovenska

   symbol celistvosti, dokonalosti a večnosti

Slovensko

250 000 rokov histórie

  • Rozloha: 49 036 km2
  • Voda: 931 km2
  • Počet obyvateľov: 5 445 000
  • Hlavné mesto: Bratislava
  • Štátne zriadenie: parlamentná republika
  • Mena:
  • Najvyšší bod: 2654,4 m (Gerlachovský štít)
  • Najdlhšia rieka: 403 Km (Váh)
  • Viac ako 40% plochy Slovenska tvoria lesy

Okolo Slovenska za 106 sekúnd

Slovenské hory sú “happy”

Slovenčina – svetový jazyk

Cyril a Metod si vzali za základ svojej abecedy starosloviensku bukvicu a upravením do nového písma hlaholika dosiahli solúnski bratia počas návštevy v Ríme (v roku 868) u pápeža Hadriána II. aj schválenie starej slovenčiny ako štvrtého liturgického jazyka západnej cirkvi. Po zriadení Nitrianskeho biskupstva sa mohli vykonávať kresťanské obrady, popri latinčine, gréčtine, hebrejčine aj v starej slovenčine. Táto skutočnosť, ako aj titul arcibiskupa, ktorý Metodovi udelil pápež Hadrián, svedčí o úspešnosti misie.

„ Koľko krát inšpiruješ cudzinca, aby sa naučil po slovensky, toľkokrát si človekom.“

Slovenčina je „cool“

Slovenčina je „cool“, na všetky situácie má dostatok pestrých výrazov

Ušľachtilá pieseň o Slovensku

Hymna nemá byť odkazom doby. Hymna má byť nadčasová, má opisovať krásu krajiny a jej skutočné hodnoty. Predstavte si zmenu v našom prístupe jeden k druhému a k svojmu okoliu, keď počujete V dolinách. Máte iskru v očiach a hreje vás pri srdci. Keď ste v zahraničí, máte chuť vrátiť sa naspäť na Slovensko. Tak nádherná krajina si zaslúži nádhernú a vznešenú hymnu.

zážitkové expozície
Vystri sa!®