Mierová rezolúcia A SEN O NEUTRALITE SLOVENSKA

Slovensko – Svetová krajina.

Pokračovať

Snímka: ba.foxy.sk

Mierová Rezolúcia celému svetu

Od mladosti bol Ján Maliarik uvedomelým Slovákom. Veril v poslanie slovenského národa pri šírení mieru a bratstva vo svete. Slováci sú podľa neho predurčení na túto úlohu pre svoju miernu povahu. Na západe by dnes mal Maliarik – svedomie sveta sochy a bol by ikonou. Slovensko je svojou polohou, historickými a kultúrnymi väzbami predurčené pre úlohu mosta spolupráce a porozumenia medzi Východom a Západom. Väčšina Slovákov sa vidí hodnotovo niekde uprostred medzi Západom a Východom a praje si neutralitu Slovenska. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava bolo od nepamäti vnímané ako symbol mesta mieru. 

Brat i sláva – Bratislava

Najstarší zachovaný písomný záznam a názov z roku 907 hovorí o bitke pri Preslavvaspurce, pričom Preslav bol tretím synom kráľa Svätopluka. Je viac než pravdepodobné, že súčasný názov vymysleli Štúrovci v 19. storočí, keďže oni mali tendenciu pridávať si k vlastným menám ešte jedno rýdzo slovenské a tak sa z Ľudovíta Štúra stal po jednom z výletov na Devíne Velislav, z jeho kolegov Hurbana a Hodžu Miloslavovia, z Grossmanna Dobroslav, zo Škultétyho Horislav, z Červenáka Pravoslav a z mesta, kde žili, vznikla spojením slov brat i sláva – Bratislava. Po prvej svetovej vojne ju chceli pomenovať Wilsonovo, ale tento názov sa väčšine obyvateľov nepáčil a tak sa od roku 1919 oficiálne volá naše mesto Bratislava.

Snímka: Matica slovenská

Snímka: Pamätná tabuľa v Primaciálnom paláci/sk.wikipedia.org

Bratislavský mier

Bratislavský mier bola zmluva, ktorá bola podpísaná po bitke pri Slavkove v Bratislave 26. decembra 1805 v Primaciálnom paláci medzi Francúzskym a Rakúskym cisárstvom. Mier ukončil tretiu koaličnú vojnu, ktorá bola súčasťou napoleonských vojen. Rokovaní o mieri sa nezúčastnili samotní panovníci, ale iba diplomati. Rakúsko zastupoval knieža Johann-Joseph Lichtenstein, Francúzsko Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. O deň neskôr zmluvu ratifikoval Napoleon v Schönbrunne.

Na pamiatku veľkej udalosti svetových dejín

Bratislavský mier nepriamo spôsobil zánik Svätej rímskej ríše, lebo ním funkcia rímsko-nemeckého cisára fakticky stratila význam. Vďaka tomuto mieru existuje v Paríži významná Rue de Presbourg (Bratislavská ulica). Rue de Presbourg je ulica v Paríži, ktorá sa nachádza v blízkosti námestia Place Charles-de-Gaulle. Meno ulice odkazuje na Bratislavský mier z roku 1805 po bitke pri Slavkove. Týmto mierom napoleonske Francúzsko získalo viaceré územia na úkor porazenej habsburskej rakúskej monarchie. Názov používa archaické francúzske označenie Bratislavy ako Presbourg a v Paríži neexistuje ulica, ktorá by odkazovala na súčasné meno Bratislavy. Ulica vznikla v roku 1854 ako Rue Circulaire a svoje aktuálne meno má od roku 1864.

Snímka: Významná Bratislavská ulica v Paríži, pohľad z ulice Avenue Kleber/sk.wikipedia.org

18-metrová oceľová plastika Holubica mieru na križovatke Dolnozemskej a Betliarskej ulice/snímka: bratislavskykraj.sk

Bratislava – Svetový symbol mieru

Bratislava je známa aj pod označením Mesto Mieru (titul mestu udelila Svetová rada mieru). Kedysi boli aj na prístupových cestách do Bratislavy nápisy Mesto mieru a určite by si najmä staršie ročníky spomenuli, že tento prívlastok bol s hlavným mestom SSR v minulosti spájaný priam neodmysliteľne. Hlavnými dôvodmi bude to, že v meste boli podpísané tri veľké mierové zmluvy a tri prímeria.

 

Fontána mieru v Bratislave 

Fontánu mieru v Bratislave tvorí kruhová nádrž v ktorej strede sa nachádza veľkorozmerná plastika gule o priemere 3 m a váhe 2 tony. Plastika symbolizuje planétu Zem ktorú oblietajú holubice. Voda strieka z 230 trysiek do výšky po obvode plastiky a po obvode nádrže oblúkom strom do stredu plastiky.

Snímka: slovenskycestovatel.sk

Tri Svätoplukove prúty na diaľnici D2 pri Stupave – montáž plastiky pri diaľnici, r. 1971

Tri Svätoplukove prúty a symboly mesta mieru

Socha s nápisom „Bratislava, mesto mieru“, bola jedným zo symbolov mesta. Šestnásť metrov vysoké dielo Vladimíra Môťovského s názvom Kontakty mieru pri diaľnici D1 takmer 30 rokov vítalo vodičov prichádzajúcich do hlavného mesta. Išlo o jedno z troch diel, ktoré boli v 70. a 80.rokoch osadené k diaľničným vstupom do mesta. Ideovo predstavovalo Bratislavu ako mesto mieru. Ďalšími sú Holubica mieru v Petržalke a Tri Svätoplukove prúty na diaľnici D2 pri Stupave.

 

Slovenský bojovník za svetový mier

8.novembra 1869 na Myjave, svetlo sveta uzrel Ján Maliarik, veľký, aktívny, duchovný tvorca, bojovník za mier, spisovateľ, sociológ, orientalista, filozof, reformátor, účinný evanjelicky kňaz vo Veľkých Levároch. Túžil, aby ľudia prestali navzájom bojovať. Odmietal týranie zvierat, pokrytectvo cirkvi aj aroganciu mocných. Okrem obetavej pastoračnej, vzdelávacej a výchovnej činnosti usilovne po nociach študoval hlavné svetové náboženské a filozofické systémy. Ovládal 11 jazykov. Robil všetko preto, aby mohol v origináloch preštudovať a potom zjednotiť a zharmonizovať všetky väčšie svetové náboženstvá a filozofické smery našej Zeme. Koncom roka 1913 napísal svoje prvé Memorandum pozostávajúce zo 14 bodov. Hlásal v nich slobodu, nezávislosť a samostatnosť slovenského a poľského národa, ako aj všetkých ostatných. Formuloval ich ako podmienky a požiadavky, bez ktorých nie je možný svetový mier. Žiadal v ňom rozpustiť armády a dôstojníkom dať doslúžiť pri humánnej práci. Keď v júli 1914 vypukla prvá svetová vojna, Ján Maliarik začal svoj verejný zápas o svetový mier. Na 24. augusta 1914 zvolal do poľského Krakova Svetovú mierovú konferenciu. Chcel na nej apelovať na svedomie národov a politikov, aby zastavili vojnové akcie. 

Snímka: postoj.sk

Snímka: karpatskylovec.sk

Vízia univerzálneho svetového štátu

Načrtol víziu univerzálneho svetového štátu podľa zásad mravnej očisty. Celo-zemský univerzálny štát (1925). Celosvetový štátny útvar mal spočívať na zásadách všeotcovskej lásky, božskej múdrosti a etiky. V tomto štáte mali dostať všetky národy slobodu a nezávislosť. Každý národ by sa slobodne rozvíjal na vlastnom území. Boli by zachované jeho zvyky, zvláštnosti a jazyk. Teda nedochádzalo by k žiadnemu multikultúrnemu miešaniu. Na čele mala byť rada svätcov a mudrcov, uznávaných duchovných osobností rôznej náboženskej proveniencie, ktorí by predstavovali akýchsi prostredníkov medzi ľudstvom a Bohom.

Snaženie vyviesť ľudstvo z pekla

Počas života napísal Ján Maliarik okolo 50 publikácií a 700 traktátov, v ktorých upozorňoval na nedostatky v ľudskej spoločnosti. Dopisoval si s Levom Nikolajevičom Tolstým, s Mahátmá Gándhím, či indickým rádžom Mahendrom Pratapom. Údajne aj vďaka Jánovi Maliarikovi napísal francúzsky spisovateľ Jules Verne svoj román Tajomný hrad v Karpatoch. Janko Maliarik ho sprevádzal Slovenskom. Verneho zaviedol najskôr na Devín. Nasledovali ďalšie hrady v okolí, a karpatské doliny. Verne bol našou krajinou očarený a po návrate do Francúzska mu poslal zopár jeho kníh aj s venovaním. Pred vypuknutím druhej svetovej vojny korešpondoval Maliarik takmer s celým politickým svetom. Po verejnom predvolaní v roku 1916 bol odvedený do vojenského väzenia a obvinený z údajnej velezrady (hrozil mu trest smrti). Po intervencii jeho vplyvných priateľov bol po dvoch mesiacoch z väzenia premiestnený do vojenskej nemocnice. V liečebni napísal knihu Môj zápas a snaženie vyviesť ľudstvo z pekla… a uviesť ho v blaženosť raja!.

Snímka: aukro.cz

Snímka: postoj.sk

Kritika cirkvi

Kňaz Maliarik kritizoval aj cirkev – evanjelickú i katolícku. Podľa neho vstupovala do imperiálnych služieb, podieľala sa na udržiavaní vojen a modlitby i kázanie o Bohu zoči-voči vojnám a nenávisti považoval za špinavú lož. „On bol taký donkichot, bojoval s veternými mlynmi,“ hovorí farár Danko. „V súčasnosti asi cirkev nedorástla na jeho štandard myslenia. Bol teozof, ktorý vychádzal z Biblie, ale predostrel myšlienku, že Boha možno objaviť aj cez iné náboženstvá a že zákon svedomia v srdci človeka je dôležitý v pohľade Božieho súdu. Bol to všeuniverzálny postoj, ale obávam sa, že súčasné kresťanstvo je príliš zahľadené do seba.“ Výnimočný bol svojou dôslednosťou, s ktorou sa snažil svoje ideály uskutočniť v praktickom živote. Mnohí náboženskí ľudia majú problém to, čomu veria, uviesť do praxe, nastoliť zhodu medzi myšlienkami, slovami a skutkami. Jemu sa to podarilo. Bol vnútorne slobodný, lebo sa nenechal spútať strachom o postavenie alebo život.

Výzva k Hitlerovi

„Freund Hitler… Priateľu Hitler… Keď si nenecháš odo mňa povedať pravdu a ak budeš naďalej mávať ťažkým vojnovým kyjakom – bez toho, aby si si uvedomil pravdu, prijal ju a nasledoval -, tak uvrhneš sám seba – ako aj celý nemecký národ – do veľkého a ťažkého utrpenia… Utrpenie sa môže rozšíriť aj na onen svet… Boh všeobjímajúci má nespočetné množstvo rôznych priestorových a časových možností na odmeny a tresty… Zdraví ťa – vo všeotcovskej láske čo najsrdečnejšie oddaný… Kňaz Ján Maliarik.“ Týmito slovami sa prihováral jednému z najväčších zločincov slovenský evanjelický kňaz. V liste führerovi Tretej ríše tykal a keď list dopísal, podpísal sa a pripísal aj miesto, odkiaľ sa mu prihováral. Z fary vo Veľkých Levároch. To nebolo všetko. Ján Maliarik písal Hitlerovi nielen počas druhej svetovej vojny, ale už pred ňou. Krátko pred vypuknutím najkrvavejšieho ozbrojeného konfliktu v dejinách ľudstva ho pozval v otvorenom liste do Piešťan. Na „súboj ideí“, ako uvádzal. Kňaz z malej dediny na Záhorí mal „len“ jednu podmienku – aby sa Hitler počas návštevy zriekol zbrojenia a vojnových operácií. Podobne písal už počas prvej svetovej vojny všetkým vtedajším štváčom.

List Hitlerovi: Človek z malej dediny mal odvahu postaviť sa agresorom, hulvátom a štváčom/snímka: plus7dni.pluska.sk

Snímka: drzava-slovensko.sk

Zásadný rozvoj mravnosti 

Pri svojich štúdiách náboženstiev a metafyzických sústav došiel Maliarik k názoru, že zásadný je rozvoj mravnosti a spirituálnej praxe. Na prvom mieste bolo všeobecné nenásilie (s tým spojené vegetariánstvo), súcit a oslobodenie sa od hmotných statkov. Vo svojej osobnej filozofii sa opieral o staroindickú filozofiu. Sám tieto princípy praktizoval. Žil v chudobe, okrem kníh nevlastnil nič. Svoje spisy, ktoré vydával, rozdával zadarmo.

Blaho a mier svetu celému!!!

Ján Maliarik – svedomie sveta – bol pacifistom – mierotvorcom – súcitiacim, nedbajúc na osobnú bezpečnosť. Usiloval sa celý život o svetový mier, písal memorandá u oboch svetových vojen. Napísal vyše 250 memoránd štátnikom. Navštevoval konzuláty európskych štátov pôsobiacich vo Viedni a Budapešti, kde tieto memoranda odovzdával. Nech tento zabudnutý, oddaný héros Maliarik, stane sa inšpirátorom aj v našich životoch, a „tak národ Slovanov zahorí veľkou hrdosťou, Boh ho dovedie s láskou a slávou domov“. Ján Maliarik zomrel 14. júla 1946 v brnenskej nemocnici U svaté Anny. Pochovaný je na cintoríne vo Veľkých Levároch. Jeho diela sú z väčšej časti uložené v Slovenskom národnom archíve v Bratislave.

Snímka: FB/Kňaz Ján Maliarik

Mierová Rezolúcia Referendového Vyhlásenia Človeka

Všetky referendá, protesty a petície sú neúčinné, pretože štátna moc požiadavky nositeľa moci, t. j. národa ignoruje. Slovenská korporátna vláda, či už súčasná, alebo nová, ktorá vzíde z najbližších volieb riadených a manipulovaných Korporáciou, nie je, a zo svojej podstaty ani nebude schopná uskutočňovať naše predstavy o našej budúcnosti. Preto sa občiny Národného Obrodenia uzniesli na texte Mierovej Rezolúcie Referendového Vyhlásenia Človeka. Cieľom je zjednotiť národ na nepolitickej platforme na základe myšlienok, ktoré dlhodobo rezonujú v spoločnosti. Rezolúcia pri počte okolo 350 tis. signatárov sa v podmienkach Slovenskej republiky stáva právne relevantnou reprezentáciou vôle národa.

Text rezolúcie, ako aj pravidlá ako postupovať, si môžete stiahnuť a vytlačiť k podpisovaniu na nasledujúcej stránke: www.mierovarezolucia.sk

Text Mierovej Rezolúcie Referendového Vyhlásenia Človeka

Ja, Človek, nie tovar; v pozícii zvrchovaného tvorcu všetkých ľudských hodnôt a potrieb Človeka; vedomý si neodcudziteľných a nezrušiteľných Práv a Slobôd daných Stvoriteľom a Zákonmi Prírody; žijúci v Slovenskej republike ako slobodnom, nezávislom, národnom a zvrchovanom štáte na Európskom kontinente; usilujúci sa so všetkou úctou a zodpovednosťou podporovať svojou tvorivou energiou Prosperitu, chrániť Život, Šťastie, Slobodu Rodiny, Rodu, Národa a tradície Kultúry; plne rešpektujúci ľudské práva a slobody; spolunažívajúci v mieri s ostatnými národmi v duchu bratstva, vzájomnej podpory a pomoci; 

Snímka: iStock

Dôrazne odsudzujem

Dôrazne odsudzujem zapájanie sa do akéhokoľvek vojnového konfliktu dodávkami zbraní, šírenie strachu a nenávisti v spoločnosti a medzi národmi; porušovanie ľudských práv a slobôd vládnou a mocenskou garnitúrou, ktorá sa zavedením povinného testovania na COVID-19 a povinného nosenia rúšok dopustila trestných činov nátlaku, obmedzovania osobnej slobody, ublíženia na zdraví s následkom smrti a neoprávneného experimentu na človeku a klonovania ľudskej bytosti v zmysle ustanovení § 192 ods. 1, 4, § 183 ods. 1, § 156 ods. 1, 3 písm. c), § 161 ods. 1 písm. a) a b), a ods. 4 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. Nútením k očkovaniu nebezpečnými experimentálnymi preparátmi došlo k porušeniu všetkých 10 bodov Norimberského kódexu, a tým i k spáchaniu vojnového zločinu.

Ďalej dôrazne odsudzujem zvrátenosti týkajúce sa sexuality a rodovej identity, ktoré spôsobujú disharmóniu prírody, rodiny a človeka ako jedinca; akékoľvek povinné očkovanie, tzv. génové terapie a transhumanizmus. Zmarením referenda o predčasných voľbách do NR SR, apartheidom, ako aj zrušením slobody slova a prejavu neústavným zákonom, bola činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov znemožnené, čím bol zničený právny štát, demokratický systém a nastolený totalitný režim v záujme diktátu nadnárodnej svetovlády.

Odmietam

Odmietam tento súčasný zločinný politický systém davo-elitárnej otrokárskej spoločnosti, očividne porušujúci zákony, ústavu a dohovory o ľudských právach a slobodách ako aj Rodových právach, tradíciách a obyčajoch.

Snímka: iStock

Mierová rezolúcia celému svetu

Snímka: iStock

Slávnostne vyhlasujem

Na základe slobodnej vôle a podľa článku 32 Ústavy SR si uplatňujem právo a staviam sa na odpor. „De iure“ týmto aktom právomoci prezidentského úradu, vlády, zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci Slovenskej republiky skončili. Som zbavený všetkej politickej a osobnej lojálnosti voči moci cudzej a nepriateľskej nášmu slobodnému, nezávislému, národnému a zvrchovanému štátu, odvolávajúc sa pritom aj na Európsky dohovor o ľudských právach podpísaný slobodnými zvrchovanými štátmi.

Zvrchované Slovensko

„De facto“ podporujem prevzatie riadenia zvrchovaného národného štátu Slovenská republika a správy veci verejných voľbou nového prezidenta a zostavením vlády odborníkov s plnou právomocou uzatvárať mier, uzatvárať zmluvy o spojenectvách, budovať obchod priamo s jednotlivými štátmi a robiť všetky ďalšie zákonné akty, ktoré si slobodné a nezávislé štáty vyhradzujú; voľbou – výlučne na základe Prirodzeného a Rodového Práva, zdola nahor, zo všetkých regiónov – predstaviteľov odborne zdatných, činne kompetentných, zdravej mysle, bezúhonných, tvorivých a oddaných pre slobodné, nezávislé a zvrchované Slovensko; podporujúcich rodinu ako základnú osnovu spoločenstva a štátu, vysokú úroveň vzdelania, prevenciu a zdravotnú starostlivosť, obnovu a rozvoj hospodárstva a ďalších odvetví spoločenského života, ako aj rozkvet človečenstva s využitím najnovších (i utajovaných) poznatkov vedy v súlade s prírodou; ctiacich si národné tradície a kultúru. Ďalej podporujem život výlučne bez politických strán, bez nadvlády korporácií, finančných búrz; svet bez vojen, bez prítomnosti cudzích vojsk, bez mimovládnych politických ziskových či neziskových organizácií i s retroaktívnym nástupom plnej osobnej hmotnej zodpovednosti zamestnancov, ktorí nám všetkým v mene štátu spôsobili škodu. Týmto dávame na vedomie celému svetu, že sme pripravení prevziať riadenie vlasti do vlastných rúk, výlučne v súlade s Prirodzeným a Rodovým Právom.

Snímka: SNG

Karol Duchoň – Sen o mieri

Nočnú lampu zhášam tma farbu má ako teplý tér
A tak náhle zdá sa že tu vôkol vládne mier
No len zdá sa zver tér neustále zabíja
Plný je tým térom éter plné sú tmou rádia

Snívam sen o mieri, ten sen dávno sním
Že zo zemskej sféry zmiznú éry zím
Snívam sen o mieri, ten sen dávno sním
Že zmiznú zo sféry éry čiernych zím

Na stáž živých pietna ťaží túto zem
Aj vypálený Vietnam na čele má to viem
Prúdom z vén a zo žíl aj krv tryská zemou zím
Kde sa miluj číta „milaj“ tam stále sen svoj sním

Snívam sen o mieri, ten sen dávno sním
Že zo zemskej sféry zmiznú éry zím
Snívam sen o mieri, ten sen dávno sním
Že zmiznú zo sféry éry čiernych zím

Sen o neutralite Slovenska

Podľa prieskumu agentúry Focus pre organizáciu Globsec z roku 2016 si 47 percent oslovených slovenských respondentov myslelo, že neutralita by bola pre Slovensko lepšou voľbou ako členstvo v NATO. V Ďalšom prieskume Globsecu síce otázka na neutralitu vypadla, ale odpovede na ďalšie otázky ukázali, že trend sa nemení. Väčšina Slovákov (56 percent) sa vidí niekde uprostred.

Snímka: slideserve.com

Pás neutrálnych krajín/snímka: neutralita.sk

Most spolupráce a porozumenia medzi Východom a Západom

Slovensko je svojou polohou, historickými a kultúrnymi väzbami predurčené pre úlohu mosta spolupráce a porozumenia medzi Východom a Západom. Väčšina Slovákov sa vidí hodnotovo niekde uprostred medzi Západom a Východom. Priaznivci slovenskej neutrality snívajú o vytvorení pásu neutrálnych krajín Švajčiarsko, Rakúsko a Slovensko.

Politika neutrality

Vláda Slovenskej republiky nemá možnosti efektívne zasiahnuť do globálnej politiky svetových mocností, a to i napriek tomu, že nie je naklonená v prospech nezmyselného vyhrocovania situácie. Má však plne v rukách, ako sa sama zachová. Môže sa stať vzorom pre ďalšie krajiny, a tým aj silným impulzom k zmene medzinárodnej politiky. Neutralita Slovenska je podmienená vystúpením z existujúcich vojenských paktov. Malé krajiny do podobných zoskupení vstupujú v snahe získať záruky pre svoju vlastnú bezpečnosť. Ak sa však pozrieme do histórie, zistíme, že vojenské pakty majú svoj význam len v čase mieru, ich účinok je najmä psychologický.

Snímka: napalete.sk

Snímka: noveslovo.eu

Kde je vôľa, tam je cesta

Rakúsko a Švajčiarsko majú v ústavnom zákonodarstve článok o trvalej neutralite. Pre malé európske krajiny to znamená, že majú zaručené postavenie nezúčastnených štátov na vojnovom konflikte a garantovanú neúčasť vo vojenských blokoch v čase mieru. Stálo ich to veľa diplomatického úsilia, politických rokovaní s rozhodujúcimi mocnosťami planéty. Napriek svojej teritoriálnej malosti mali odvahu, využili v rôznom čase priaznivú medzinárodnú konšteláciu a slávili svoj úspešný príbeh. Štát Švajčiarsko má armádu a domobranu prispôsobenú na zabezpečenie externej bezpečnosti. Švajčiarsko je druhá najstaršia neutrálna krajina na svete. Pred viac ako 500 rokmi si zvolilo neutralitu. V zahraničnom konflikte nebolo od roku 1815, kedy potvrdilo svoju neutralitu Parížskou zmluvou. Švajčiarsko odjakživa stálo na systéme domobrany, civilistoch, ktorí slúžili v armáde. Ľudia mali vždy zbrane doma a starali sa o ne. Trvalá neutralita neznamená pasivitu a izoláciu. Naopak, znamená aktívne pôsobenie a mediáciu pre hľadanie východísk, urovnanie sporov, pôsobenie v mierových misiách. Spolu so Švajčiarskom a Rakúskom by sa mohlo vytvoriť homogénne územie troch neutrálnych krajín Švajčiarsko, Rakúsko a Slovensko.

Idea a koncept domobrany

Neutralita Slovenska je podmienená vystúpením z existujúcich vojenských paktov. Obranyschopnosť krajiny je možné výrazne posilniť zavedením miestnej domobrany. Skúsenosti z posledných vojnových konfliktov nám ukazujú, aké ťažké je podmaniť si miestne obyvateľstvo. Na rozdiel od armád na cudzom teritóriu bojujú s oveľa väčším odhodlaním, pretože chránia vlastné bydliská, vlastné rodiny a vlastný majetok. Ak navyše ide o obyvateľstvo vycvičené a vyzbrojené, ich obranyschopnosť mnohonásobne stúpa. Pri každom pokuse o ovládnutie miestneho obyvateľstva malého štátu vo funkčnej domobrane musí cudzia mocnosť rátať s vysokými stratami a finančnými nákladmi, ktoré sú oveľa vyššie ako očakávané zisky. Ak by sa jej okupácia aj podarila, musí rátať s ďalšími nákladmi na udržanie a partizánskou vojnou zo strany obyvateľstva, ktorú ešte žiadna mocnosť nedokázala úplne potlačiť. Ozbrojeným vstupom do neutrálnej krajiny, ktorá sa otvorene hlási k čestnej mierovej spolupráci, by tým navyše utrpela na medzinárodnej úrovni, vystavujúc sa riziku, že hu budú chrániť tie mocnosti, čo jej neutralitu pred tým garantovali. 

 

Snímka: Slovenskí Branci

Slovensko – svetová krajina s 250 000 rokmi histórie