Slovenský Baťa

Slovensko – Svetová krajina.

Pokračovať
Slovenský Baťa

Ján Riečica, riaditeľ sklární/snímka: Radovan Vojenčák

Slovenský Baťa

Ján Riečica: „Skutočný pokrok je pokrok mravný. Etika a morálka je kľúčom k úspechu a napredovaniu.“ To, čo sa nepodarilo veľkopodnikateľovi Poórovi v Poltári, vyšlo lučenskej firme R-GLASS Trade v Katarínskej Hute (okr. Poltár). V sklárňach s vyše 170-ročnou históriou spojazdnili jedinečnú taviacu pec, ktorá pracuje na báze kyslíka a plynu a znižuje emisie na minimum. Nadviazali na tradíciu a zameriavajú sa na výrobu pohárov bez stopky. No šikovní sklárski majstri sa pustili aj do tradičnej ručnej tvorby. O výrobky z Huty je záujem aj v Indii, Libanone, Egypte, Taliansku, Kanade či v USA. V rámci Slovenska distribuujú hlavne reštauračný sortiment. Kapacita je 1,2 milióna kusov skla a 300- až 500-tisíc kusov lisovaného skla mesačne.

Myslenie a konanie majiteľa sklární v Katarínskej Hute (okres Poltár) Jána Riečicu:

  • Dobrovoľne si dal najnižší plat spomedzi približne 200 zamestnancov.
  • Šťastie objavil v tom, keď rozdáva a nie keď prijíma.
  • Zamestnáva množstvo Rómov, ktorí sú hrdí, že im dal prácu.
  • Nikto nič nekradne. Každý si môže zobrať čo len chce a napíše to na papierik. Týmto opatrením sa skončilo s krádežami.
  • Zamestnanci vedia, že keď niečo zoberú škodia samým sebe.
  • Ján Riečica často pripomína, že v skutočnosti sú sklárne ich a nie jeho, pretože bez nich by bol ničím.
  • Keď dôjdu zamestnancovi z vážneho dôvodu peniaze môže si požičať bez akéhokoľvek úroku a keď pracuje poctivo nemusí ich vrátiť.
  • Sklárne na noc nezamykajú. Nie je dôvod.
  • Výrobky putujú najmä do zahraničia, o poháre prejavili záujem už aj v Indii a Egypte.

Šikovní sklárski majstri sa pustili aj do tradičnej ručnej tvorby/snímka: Jozef Fabo

Snímka: krystallia.eu

Skláreň v Katarínskej Hute

Skláreň v Katarínskej Hute bola založená v roku 1841 a je najstaršou fungujúcou sklárňou na Slovensku. Od roku 2014 prešla kompletnou modernizáciou zameranou najmä na tavenie skla, do prevádzky bola spustená najnovšia pec typu OXYFUEL. Nadviazali na tradíciu a zameriavajú sa na výrobu pohárov bez stopky. Šikovní sklárski majstri sa pustili aj do tradičnej ručnej tvorby. O výrobky z Huty je záujem aj v Indii, Libanone, Egypte, Taliansku, Kanade či v USA. V rámci Slovenska distribuujú hlavne reštauračný sortiment. Kapacita je 1,2 milióna kusov skla a 300- až 500-tisíc kusov lisovaného skla mesačne.

Najlepší inšpirujú

Týždeň vedy a techniky pokračoval veľmi zaujímavou exkurziou. Žiaci rôznych škôl sa zúčastňujú a inšpirujú exkurziami vo firme R-glass Katarínska Huta. Žiaci sa stávajú priamo účastníkmi výroby krásnych výrobkov zo skla. Je to pre nich veľký zážitok vidieť celý výrobný proces. Poďakovanie patrí vedeniu firmy p. Riečicovi za exkurziu a darčeky spolu s občerstvením pre deti a p. učiteľky.

Snímka: Súkromná základná škola Oskar

Slovensko – svetová krajina s 250 000 rokmi histórie