Hľadanie pokladov v Krištálovom kameňolome

Prezentácia najzaujímavejších geologických a minerálnych zvláštností, posledná skutočná ťažba banským spôsobom, nádherný výhľad na panorámu Nízkych Tatier, Poľanu, Sitno a špeciálne na Kalváriu, všetko objavené v Krištálovom kameňolome sa stáva vaším majetkom

Pokračovať

Objavte unikátne kryštály holubníkového tvaru

Prezentujeme najzaujímavejšie geologické a mineralogické zvláštnosti tohto pozoruhodného miesta, označeného za svetové dedičstvo UNESCO. Časť kameňolomu sme sprístupnili pre mineralogické exkurzie, zážitkové vyučovanie a adrenalinové športy. Technický priestor, pôvodne pre ťažkú banskú techniku je určený pre poučenie a zábavu, vybavený multimediálnymi prostriedkami s filmami o geologickej historií Europy, Slovenska a o pôvodnom štiavnickom stratovulkáne. Vo svojom programe pre návštevníkov umožňujeme navštíviť bane, získať zberom vlastné kryštály minerálu kremeňa – unikátneho holubníkového tvaru, prípadne iných zaujímavých minerálov.

Cesta do Krištálového kameňolomu

Sadnite do nášho terénneho auta a hľadajte poklad sedem ton ukrytého krištálu. 5 minútovou cestou od „základne“ teda od Geoclubu vás dovezieme do Krištalového kameňolomu.

Hľadanie pokladov v Krištáľovom kameňolome

Hľadanie pokladov

V rámci exkurzie sa prezentuje proces dobývania od geologického prieskumu žíl, určovania kvality, cez trhacie práce až po spracovanie vyťaženej suroviny. Základná prehliadka trvá 1,5 hodiny. Požičiame vám ručné náradie do kameňolomu, tak aby ste si našli svoj vytúžený kúsok pokladu.

Kremencové jaskyne

Individálne je možné dohodnúť exkurziu do podzemných priestorov, v ktorých boli objavené kremencové jaskyne. Prístupný pre návštevníkov je aj sklad trhavín a individuálny zber minerálov z haldy. Na túto exkurziu si doporučujeme doniesť vhodnú obuv – čižmy.

Nádherný výhľad (nielen) na Kalváriu

Z priestoru je nádherný výhľad na panorámu Nízkych Tatier, Poľanu, Sitno a špeciálne na Kalváriu v ktorej blízkosti sa lom nachádza.

Adrenalínové športy

Zabepečíme podľa vášho výberu od individuálnych po kolektívne športy. Súčasťou areálu je multifunkčné ihrisko, potrebné lopty alebo rakety sú v dostatočnom počte. Vyberte si vhodné pohodlné horské oblečenie a pevnú nadčlenkovú obuv s pevným chodidlom.

Čo všetko vám ešte Geoclub ponúka?

  • Zážitkové vyučovanie pre školy
  • zážitkové vyučovanie pre školy ponúka výučbu geologie a geografie v rámci výletov na zemské odkryvy upevní vedomosti žiakov. Na výber sú lokality s rudnými aj nerudnými surovinami, prehľadné informácie o geografii a zložení minerálov. Počasie a ročné obdobie ovplyvňuje výber nadzemného, alebo podzemného banského diela. Kamenolom, je hlbokým zemským odkryvom s prezentaciou viacerých rudných žíl ( Bieber, Hirshgrunt a Terezia ). Je v mieste kde sa začala ťažba pred viac ako 700 rokmi na križovatke medzi Kalváriou a Starým Mestom ( na vrchu Glanzenberk )

  • program terénneho cvičenia pozostáva z teoretickej a praktickej orientacií v mineráloch a horninách, podľa ich pôvodu, 2 až 4 hodinového výletu do banského diela (lomu, alebo štôlne). Po skončení je možné tráviť volný čas podľa vlastného výberu

  • technický priestor je vybavený multimediálnymi prostriedkami s filmami o geologickej historií Europy, Slovenska a o pôvodnom štiavnickom stratovulkáne