Svetová slovenská divočina

Slovensko – Svetová krajina.

Pokračovať

Snímka: youtube.com

Svetová slovenská divočina

Divoká lesná krajina so stromami starými vyše tisíc rokov. Na jednom priestore, kde v široko-ďaleko nenájdete človeka, tu žijú v nádhernej divočine ohrozené druhy zvierat rys, vlk, medveď, bobor, divoký kôň a obrovské prehistorické zviera zubor. Ak chcete vidieť skutočný, ľudskou rukou nedotknutý prales, na Slovensku môžete nájsť prirodzene a voľne rastúce lesy, v ktorých má hlavné slovo príroda. Máme pralesy, ktoré sú aj svetovým prírodným dedičstvom. Na Slovensku je vyše 10-tisíc hektárov pralesov v 123 lokalitách, patríme medzi posledné krajiny v Európe, kde sa pralesy zachovali.

Tichá a Kôprová dolina

 • Tichá a Kôprová dolina je s takmer sto štvorcovými kilometrami najväčším prísne chráneným celkom na Slovensku.
 • Jedno z najdivokejších území v celej Európe.
 • Spolu s okolitými zónami predstavujú asi 550 štvorcových kilometrov územia, kde sa nepoľuje ani neťaží drevo. 
 • Také veľké a rozmanité územie nikde inde v Európe nie je.

Snímka: hiking.sk

Snímka: slovenskycestovatel.sk

Dobročský prales

 • Najznámejší slovenský prales leží cca 6 km južne od čiernobalockej osady Dobroč. 
 • Územie predstavuje zachovalú ukážku biotopu bukových a jedľovo-bukových kvetnatých lesov.
 • Lokalita je chránená už od roku 1913, v súčasnosti ako Národná prírodná rezervácia Dobročský prales v najprísnejšom stupni ochrany.
 • Samotné územie pralesa je prístupné odborným exkurziám so sprievodcom. Územie už dlhodobo slúži na vedecko-výskumné účely.
 • V roku 1998 udelila Rada Európy Dobročskému pralesu Európsky diplom, ktorý je ocenením prírodných hodnôt územia ako aj príkladnej starostlivosti oň. 

Badínsky prales

 • Badínsky prales alebo Kulisovo je národná prírodná rezervácia v katastrálnom území obce Badín v Banskobystrickom kraji na strednom Slovensku. 
 • Badínsky prales patrí medzi najstaršie chránené územia na Slovensku. 
 • Biotop tvorí vzácna človekom len minimálne dotknutá pralesová jedľová bučina. 
 • Prechádzka v tieni týchto mohutných stromov je nezabudnuteľným zážitkom, málokde máte možnosť vstúpiť do pôvodného prastarého lesa nedotknutého ľudskou činnosťou. 
 • Prales navštívil v roku 2000 princ Charles. 

Snímka: krasaslovenska.sk

Snímka: objavtepoloniny.sk

Havešová (UNESCO)

 • Havešová je národná prírodná rezervácia v Národnom parku Poloniny v Bukovských vrchoch, ktorá je zapísaná vo Svetovom zozname prírodného dedičstva UNESCO. 
 • Prales Havešová sa pýši jedným z najvyšších bukových stromov na svete.  
 • Už od roku 1964 je prales prírodnou rezerváciou a od roku 1997 ho spolu s Pralesmi Rožok a Stužica chráni aj Národný park Poloniny. 

Národná prírodná rezervácia Rožok (UNESCO)

 • Lokalita pralesa sa nachádza v Bukovských vrchoch, prevažne na severných svahoch rovnomenného kopca Rožok. 
 • Celá lokalita je chránená od roku 1965 v rámci NPR Rožok a platí v nej 5. stupeň ochrany. 
 • Prales Rožok je jednou zo série desiatich lokalít karpatských bukových pralesov, ktoré boli v roku 2007 zaradené do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.  

Snímka: deti.hiking.sk

Snímka: martarajkova.com

Prales Stužica (UNESCO)

 • Stužica je so svojou výmerou 615 ha najväčším kompaktným pralesom na Slovensku. 
 • Nachádza sa v Bukovských vrchoch na slovesnko-poľsko-ukrajinskom trojmedzí pod kótou Kremenec.
 • Domov tu majú všetky veľké šelmy a v posledných rokoch sa tu pravidelne vyskytujú aj zubry európske. 
 • Na väčšine plochy pralesa sa nachádza primárny prales, kde nie sú badateľné žiadne stopy po ľudskej činnosti. 
 • Prales Stužica je súčasťou série lokalít karpatských bukových pralesov, ktoré boli v roku 2007 zaradené do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.  

Vihorlatský prales (UNESCO)

 • Vihorlatský prales skrátene aj Vihorlat je územie vo Vihorlatských vrchoch, ktoré bolo vyhlásené za lokalitu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. 
 • Vihorlatský prales je súčasťou Vihorlatských vrchov, obkolesujúcich Zemplínsku Šíravu. 
 • Nájdete tu 240 ročné buky v okolí vrchu Vihorlat (1076m).

Snímka: chkovihorlat.sopsr.sk

Snímka: tatry.sk

Javorová dolina

 • Niekoľko pralesov možno nájsť aj v našich veľhorách.
 • Medzi nimi je pre turistov pomerne málo navštevovanou lokalitou Javorová dolina na severe Tatier.
 • Pralesové lesy tu možno pozorovať po oboch stranách toku potoka Javorinka.
 • Aj keď možno miestne stromy nevyzerajú práve najstaršie, vek niektorých smrekov odborníci odhadujú až na 450 rokov. 
 • Javorovú dolinu môžete navštíviť po turistickej trase z Tatranskej Javoriny, ktorá vás dostane až na hrebeň Vysokých Tatier, medzi Malý Ľadový štít a Širokú vežu.

Pilsko

 • Jeden z najrozsiahlejších slovenských pralesov, s výmerou viac ako 430 ha, možno nájsť v Oravských Beskydoch.
 • Rozkladá sa zo všetkých strán na svahoch pod rovnomenným vrcholom Pilsko v blízkosti slovensko-poľských hraníc.
 • Mohutný, 1557 metrov vysoký vrchol je jedinečným tipom na skvelú turistiku, ktorú však množstvo turistov vymení za známejšiu Babiu horu.
 • 300 a viac ročné smreky Pilského pralesa však rozhodne stoja za návštevu.

Snímka: deti.hiking.sk

Snímka: tatry.sk

Bielovodská dolina

 • Bielovodská dolina bola vo svojom závere pre ťažkú dostupnosť dlho človeku neprístupná.
 • Práve tento fakt zrejme ochránil miestne pôvodné lesy pred poškodením.
 • V najdlhšej doline celých Tatier, v ktorej sa pri niekdajšom zaľadnení nachádzal až 13 km dlhý ľadovec, tak leží jeden z najzachovalejších slovenských pralesov.
 • Prechádzku jednou z najkrajších tatranských dolín zabezpečuje turistická trasa z osady Lysá Poľana.

Šúr

 • Pralesy sa na Slovensku nenachádzajú len pod vrcholmi pohorí.
 • Nájsť ich možno aj na nížinách.
 • Prales Šúr sa nachádza len pár kilometrov od Bratislavy, pri obci Svätý Jur.
 • Prales, ktorý vznikol pred desaťtisíc rokmi, je jedinečnou prehliadkou pôvodného jelšového lesa s rozsiahlymi rašeliniskami.
 • Ide pritom o jediný prales svojho druhu nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe.

Snímka: deti.hiking.sk

Snímka: youtube.com

Vlčie hory (UNESCO)

 • Národný park Poloniny, v ktorom sa Vlčie hory nachádzajú, sa rozprestiera na hraniciach troch krajín: Poľska, Ukrajiny a Slovenska.
 • Pri jeho návšteve môžeme nahliadnuť, ako to vyzeralo v dávnych dobách, keď paňou celého územia bola príroda a človek sa rozhodne neradil na prvé miesto medzi pánmi lesa. 
 • Národný park Poloniny je najstaršie a najrozsiahlejšie pralesné územie celej Európy.
 • Jeho lesy boli najmenej zničené človekom a nepretvorené do inej podoby.
 • Máme možnosť tu vidieť prírodu, ktorá existovala v Európe skôr, ako sme ju svojou činnosťou začali pretvárať na terajší obraz. 

Slovensko – svetová krajina s 250 000 rokmi histórie