MRAVNÉ DESATORO SLOVENSKA

Slovensko – Svetová krajina.

Pokračovať

Snímka: Muž z Madačky/Karol Plicka

Mravné desatoro Slovenska

  1. Predkov svojich – cti
  2. Rodnú zem – chráň
  3. Matku prírodu – miluj
  4. Rodnú vieru – nezraď
  5. Rodičom – pomáhaj
  6. Starších – rešpektuj
  7. Mladších – priprav na cestu
  8. Od múdrych – stále sa uč
  9. V poctivej práci – nebuď lenivý
  10. ROD svoj – predlžuj

Učme svoje deti

Učme svoje deti,
že zem, po ktorej kráčajú
je popolom ich dedov.

Naučte svojich synov
byť mužmi skôr, než ich
systém a popkultúra naučí
byť ženou.

Snímka: Ždiar

Snímka: ephoto.sk

Malý bača

Slovenskí bačovia boli elitou. Slovensko malo kedysi okolo dvetisíc bačov. Zostala z nich hŕstka, 50 – 60 takých, čo sú skutočnými pokračovateľmi hrdej a váženej profesie. Ospievanej v piesňach, preživšej v ojedinelom umení, kultúre a, pravdaže, v bryndzi. Bačovia formovali národ a ráz krajiny, jeho povedomie a zmýšľanie. Bača je prvý hospodár, hlavný pastier oviec, gazda na salaši. Jeho úlohou je organizovať pastierske práce a vyrábať produkty z ovčieho syra.

Ústavný zákon SR

„Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Pohlavná identita človeka je nemenná a je určená jeho pohlavím pri narodení.“

„Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Rodičia sú otec – muž a matka – žena. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.“

Snímka: 55. FSP 2022 Rodiny/fspdetva.sk

Slovensko – svetová krajina s 250 000 rokmi histórie