Ušľachtilá sLOVEnská vlajka Mr.Slovak

Predstavuje skutočné hodnoty a identitu Slovenska, ako po tisícročia spoločenstvu slnečnému, hrdému, vznešenému, kultúrnemu a kultivovanému. Ušľachtilá slovenská vlajka Mr. Slovak vystihuje dušu Slovenska, Kriváň ako symbol slobody Slovákov a ušľachtilé, vznešené farby, ako symboly spoločenského a kultúrneho bohatstva. Takáto vlajka predstavuje duchovné, kultúrne a prírodné bohatstvo Slovenska, má ľahko zapamätateľnú vizuálnu identitu a bude si ju pamätať takmer každý človek planéty.

Rozbor vlajky:

 

  symbol sily a slobody Slovenska

   symbol slnka a nerastného bohatstva Slovenska

   symbol prírodného bohatstva Slovenska

   symbol bohatstva minerálnych vôd a prameňov Slovenska

   symbol celistvosti, dokonalosti a večnosti